Halász Imre (1938-2019)

A CSHVE elnöksége az egyesület tagsága nevében megrendülten búcsúzik Halász Imrétől, az alkotó embertől, a lokálpatriótától, akinek munkásságában a helytörténet is búvó patakként fel-felbukkant, s meghatározó szerepet játszott. Halász Imre temetése október 17-én, 11 órakor lesz a Szigetszentmiklósi Temetőben.

Megemlékezés Halász Imréről

Szomorú hír – Halász Imre (Becz Imre) szeptember 23-án, hosszú, évtizedes betegségek után 81 éves korában eltávozott közülünk. Közülünk, hiszen Szigetszentmiklós mellett – ahol született és lakott – Csepel volt „második otthona”.

A Munkásotthon Tamási Lajos Olvasó Munkás Klubnak (irodalmi klub) 13 éven át (2001-ig) vezetője, a Fényszóró, a Csepel Újság a Magyar Papír üzemi lapok szerkesztője, újságírója volt. Az ő javaslatára vette fel az OMK a Tamási Lajos nevet, a klubalapító költő halála után és a kéthetenkénti rendezvényeinket javaslatára Tamási-verssel nyitjuk.

Halász Imrét a herminatelki (halásztelki) nagymamája szerettette meg – Petőfin keresztül – a költészettel, no meg a tanárai közül példaképnek tekintett „nagyevő, nagyivó, nőket- költészetet szerető” Csikesz Endre.

Életében rengeteget olvasott, ötezres könyvtára volt – az utóbbi években a legértékesebb könyveket írótársai között osztogatta szét. Szívesen tartott irodalmi előadásokat nálunk és a szigethalmi IRKA asztaltársaságnak. Rengeteget levelezett, így tartotta fenn a kapcsolatot társaival, mikor már járni alig tudott. Mint annyi másért, ezért a nagy szívéért is szerettük.

Két első verskötete a Gyöngédségem gyűlölete (1979) és a Kettős ünnep (1998) – az első cím is erősíti mondását: „Én sosem voltam lángcsóvás forradalmár… Néha azért fellázadtam.”
Félévszázados összegyűjtött verskötete, Mintha a világ (2006) – az akkori csepeli önkormányzat nagy anyagi támogatása, Udvarhelyi András és többen mások szerkesztése – óriási helytörténeti gyűjtemény lírai formában, regösének, ahol megénekli a „modern poklot, a füstös műhelyek világát”, siratja elvesztésüket, a vízcsobogást, madárdalt, súlyosan beteg feleségét, Csörit (kit azóta fájón búcsúztatott).
Mind ezt a könyv 352 vers 600 oldalán (a versek tehát általában hosszú, sokszor balladisztikus, elbeszélő költemények). Hol ironikusan szól, hol részvéttel és minden versében ott van a nagy-nagy szeretet az emberek iránt.
Méltán kapott e könyv után Csepeli Nívódíjat (életműdíj).

Gyászolja családja, fia, unokája, két dédunokája.
Mi barátai, költőtársai szívünkbe zártuk, soha nem feledhetjük Halász Imrét.

Csepeli Munkásotthon Alapítvány
Lengyel Géza klubvezető
Nagy József kuratóriumi elnök
Takács Mónika igazgató