Farkas Bertalan és Csepel

Farkas Bertalan és Valerij Kubaszov 1980. május 26-án, moszkvai idő szerint 21 óra 20 perckor, magyar idő szerint 20 óra 20 perckor, indult a világűrbe a Szojuz-36 űrhajó fedélzetén. Magyarország ezzel az űrutazással a nemzetek sorában hetedikként lépett ki a világűrbe. Az űrhajó május 28-án kapcsolódott össze a Szaljut-6 űrállomással, ahol a személyzet Leonyid Popov és Valerij Rjumin, szovjet űrhajósok fogadták őket.

A teljesség igénye nélkül felidézzük az elmúlt 40 év néhány – Csepellel is kapcsolódó – pillanatát.

1980. május 28. szerda, Magyar Hírlap
Az űrutazás hazai és nemzetközi visszhangja
/.../Mintegy 150 intézmény közvetlenül Bajkonurba küldte üdvözletét, jókívánságait. „Büszkeség tölt el bennünket" Az elsők között voltak az ország különböző megyéinek és a főváros ipari, üzemi, intézményi MSZBT-tagcsoportjai. A korántsem teljes listaban ott szerepel a Csepel Vas- és Fémművek is. /.../A Csepel Vas- és Fémművek üdvözlő távirata mintegy összegezi azoknak véleményét, akik az első szovjet—magyar űrpáros sikeres startját követően nagy izgalommal figyelik az űrutazás fejleményeit. „Ez az esemény méltán váltott ki megkülönböztetett figyelmet, jóleső örömet és nem kis büszkeséget a Csepel Művek dolgozóinak körében. A közös űrrepülés feltételeinek megteremtését — a már oly sokszor tapasztalt internacionalista segítőkészség szellemében — a Szovjetunió vállalta magára. A Szovjetunió és a Magyar Népköztársaság állampolgárainak a világűrben Szovjet űrhajón folytatott útja újabb fénve.s bizonyítéka a szocialista országok együttműködésének. .Ezzel tovább erősödik népeink barátsága, a szovjet—magvar együttműködés.” Hétfőn a késő esti órákban valamennyi nagy hírügynökség gyorshírben közölte, hogy május 26-án a szovjet Valerij Kubászov társaként útnak indult a világűrbe Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós.

1980. május 30. Magyar Hírlap
Űrlapszemle
Izvesztyija—Magyar Hírlap különszám
Sajtótörténeti kuriózum. Magyar újság fejlécével ellátott lapot olvasnak a világűrben; bizonyítékául annak, hogy az Izvesztyija moszkvai és lapunk budapesti szerkesztőségének hagyományos együttműködése újabb állomásához érkezett. Lapunk megalakulása óta állandóan épült, fejlődött ez a kapcsolat az Izvesztyijával, szovjet testvérlapunkkal. Természetes volt, hogy a Puskin téri szerkesztőség — az Interkozmosz repüléseken kialakult hagyományokat folytatva —, ezúttal bennünket kért fel a világűrben dolgozó űrhajósok számára készítendő közös számban való részvételre. Nem kis izgalommal fogtunk munkához. Hiszen a csepeli dolgozók üzenetét, vagy a Medicor kollektívájának jókívánságait a világűrből közvetítve — az egész Földön hallják, látják majd. /.../ Valerij Kubászov és Farkas Bertalan — a közös lapszám pontos „kézbesítői" —, magukkal vitték családjuk jókívánságait is, amelyekhez ezúton csatlakozik ismételten a Magyar Hírlap szerkesztősége.

1980. június 5. Népszava
Az űrsiker
Öröm és megkönnyebbülés volt az első érzésem, amikor a kazah sztyeppen megpillantottam a Földet ért űrhajót, és a belőle kiszállt kozmonautákat, Valerij Kubászov parancsnokot és honfitársunkat, Farkas Bertalan kutató űrhajóst. Kereken nyolc napig tartózkodtak a magasságokban, szorosan megszervezett munkamenet szerint dolgoztak. /.../ Az űrhajósok az' egyik televíziós adásuk közvetítésekor megmutatták a kozmoszba vitt jelképes jelentőségű tárgyakat, amelyek a történelmi dokumentumok és a művészetek nyelvén jelképezik a magyar—szovjet barátságot. Nem magyarázták szép szavakkal, milyen mélyre és messzire nyúlnak ennek a barátságnak a gyökerei. Erről önmagukért beszéltek a tárgyak, az 1919-es csepeli szikratávíró makettje, a budapesti felszabadulási emlékmű kicsinyített mása és a többi. /.../

1980. június 18., szerda, Népszava
Az űrpáros részvételével nagygyűlés Csepelen
/.../ Látogatás a Csepel Művekben
Az első szovjet—magyar űrpáros délután a Csepel Vas- és Fémművekbe látogatott. Valerij Kubászov és Farkas Bertalan társaságában volt az Alekszej Jeliszejev vezette szovjet küldöttség és Magyari Béla is. A vendégeket az üdvözlő feliratokkal, zászlókkal díszített gyáróriás pártbizottságának tanácsterme előtt Korom Mihály, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára; Czinege Lajos hadsereg tábornok, honvédelmi miniszter; Kovács Antal, az MSZMP KB osztályvezetője, a Központi Bizottság tagjai, továbbá a kohó- és gépipari tárca, .a Külügyminisztérium képviselői, valamint a Csepel Vas- és Fémművek vezetői, munkásainak küldöttei fogadták. Ott volt Vlagyimir Pavlov is.
A tanácsteremben Garai Vilmos vezérigazgató és Ernszt Antal, a KB tagja, a Csepel Művek pártbizottságának első titkára beszélt az üzem munkájáról, egyik legnagyobb ipari fellegvárunk életéről. Tolmácsolták a Csepel Vas- és Fémművek kommunistáinak, minden csepeli dolgozónak őszinte, szívből jövő üdvözletét. A 30 ezer munkást foglalkoztató gyár tevékenységéről elmondták, hogy termelési tervük teljesítésében igen fontos szerepet töltenek be a vállalat szovjet kapcsolatai. Az együttműködésben nagy jelentőségű a termelési kooperáció, a műszaki-tudományos területen kialakult integráció.
A gyár vezetői a Csepel Vas- és Fémművek kollektívája nevében Farkas Bertalannak, Alekszej Jeliszejevnek és Magyari Bélának ajándékot — kempingkerékpárt — adtak át, s új sikereket kívántak további munkájukhoz.
A vendégek a házigazdák társaságában üzemlátogatásra indultak. Megtekintették a Szerszámgépgyár nagypontosságú üzemegységét, majd utána a célgépszereldét. Mindenütt zúgó tapssal, nagy szeretettel köszöntötték a kozmosz hőseit, akik csepeli látogatásuk emlékéül, a Szojuz 36 kicsinyített mását ajándékozták a gyáróriás kollektívájának.
A nagy múltú üzemből a csepeli sportcsarnokba vezetett a vendégek útja. Itt — az MSZMP Budapesti Bizottságának és a Csepel Vas- és Fémművek pártbizottságának rendezésében — nagygyűlésen találkoztak a budapesti dolgozók képviselőivel, akik hosszantartó tapssal köszöntötték őket. A magyar és a szovjet Himnusz hangjai után Ernszt Antal nyitotta meg a nagygyűlést, majd Méhes Lajos, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a budapesti párt- bizottság első titkára mondott beszédet. /.../
A szovjet kozmonauta felszólalása után Farkas Bertalan üdvözölte a nagygyűlés résztvevőit. Őszinte örömét fejezte ki, hogy a Kozmoszból visszatérve a nagy múltú munkáskerületbe, Csepelre látogathatott. Fölelevenítette a csillagvárosi élményeket, szólt az űrutazás során végrehajtott programokról, majd hangsúlyozta: az együttes munkában tovább mélyült az az őszinte, igaz, testvéri barátság, amely a magyar és a szovjet nép kapcsolatait jellemzi. Ezután kiemelte: erőnket megsokszorozta annak tudata, hogy amit teszünk, azt az emberiségért tesszük. Munkánk célja az volt, hogy tovább gyarapítsuk a földünk lakói életfeltételeinek bővítését szolgáló tudományos kutatás eredményeit. Horváth István, a Csepel Művek Szerszámgépgyár „Hanoi” szocialista brigádjának vezetője felszólalásában a gyáróriás csaknem 1900 szocialista brigádja nevében köszöntötte a vendégeket. A nagygyűlés — Ernszt Antal zárószavai után — az Internacionálé hangjaival ért véget. A vendégek gépkocsiba ültek, majd a munkáskerület határán megtekintették a csepeli szikra- távíró állomás emlékművét.
Ezt követően Valerij Kubászov, Farkas Bertalan, Alekszej Jeliszejev és Magyari Béla az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet déli hadseregcsoport parancsnokságára látogatott. Elkísérte őket Vlagyimir Jakovlevics Pavlov is. Tiszteletükre díszszázad sorakozott fel, s Vlagyimir Szivenok vezérezredessel, a hadseregcsoport parancsnokával az élen a katonai tanács tagjai fogadták őket. Az űrhajósok ünnepi gyűlésen találkoztak a hadseregcsoport tisztikarának és sorkatonai állományának képviselőivel, beszámoltak az űrkísérlet során szerzett tapasztalataikról, élményeikről; Farkas Bertalant és Valerij Kubászovot az alakulat katonainak alkotásával, a Szojuz— Szaljut űrkomplexum makettjével és az űrutazásról készült domborművel ajándékozták meg. Az űrhajósok este a Magyar Néphadsereg Vörös Csillag Érdemrenddel kitüntetett Művészegyüttesének ünnepi műsorát tekintették meg a Néphadsereg Művelődési Központjában. Ezután Czinege Lajos hadseregtábornok, honvédelmi miniszter vacsorát adott tiszteletükre.

1988. március 1. Repülés
Sportteljesítmények elismerése
A nagy érdeklődésre jellemző, hogy ezúttal a Csepeli Munkásotthon tágas színházterme ugyancsak szűknek bizonyult a február 13-i díjkiosztó ünnepség résztvevőinek, sokan kénytelenek voltak állva végignézni az eseményt. A jelenlevők köszöntése után Szepesi József ezredes, az MHSZ OK repülőfőnöke, az MRSZ főtitkára előbb ismertette Kéri György vezérőrnagynak, az MHSZ főtitkárának az Országos Magyar Repülő Egyesület megalakulása 40. évfordulója alkalmából a sportrepülőkhöz írt levelét, majd megemlékezett a honvédelmi szövetség jubileumáról, a sportrepülés elmúlt négy évtizedes fejlődéséről, s méltatta az 1987. évi eredményeket. /.../ Az idei fő célkitűzések, tennivalók körvonalazása után /...mások mellett.../ Farkas Bertalan mérnök ezredes, űrhajós, /.../ adta át az elismerő okleveleket, serlegeket, vizsgajelvényeket.

2003. december 17. Autó-motor
A Közlekedési Múzeum kiállításán megtalálhatjuk a csepeli motorokat és Farkas Bertalan űrkabinját is.
/.../
Ha magyar motorkerékpárról beszélünk, akkor Csepel jut eszünkbe. A magyar motorkerékpár-gyártás egykori fellegvárát dicsérik a Csepel és Pannónia motorok, amelyek hazánkban népszerűek voltak. A felnőtt látogatók régi emlékeit idézik fel a csepeli gyártmányú jármüvek. /.../
Emlékezzünk a repülés úttörőire, Zsélyi Aladárra, aki már 1909-ben monoplánt épített. A gép másolata a Hírességek csarnokában található, csakúgy, mint az első magyar űrhajós, Farkas Bertalan eredeti űrkabinja. A Szent Jupát hajó Fa Nándor és Gál József nagy tettének állít emléket, akik két esztendő alatt, 1985 és 1987 között vitorlázták körbe a Földet.

2007. október 13. Népszava
Jótékony borünnep Csepelen
Több sztárfellépővel és gazdag étel-, valamint italválasztékkal kísért ünnepségsorozatot rendeznek a hét végén Csepelen. A Karácsony Sándor utcában rendezendő eseményen a teljes bevételt – beleértve a jótékonysági árverést is – a helyi gyermekek kapják meg a Csepeli Gyermekekért Alapítványon keresztül. A hétvége során lesz többek közt harci bemutató, de fellép Bajor Imre és Ihos József is, valamint koncertet ad Szikora Robi, a Kaláka együttes és az Old Boys. Az ünnep védnöke Szili Katalin, a Magyar Köztársaság Országgyűlésének elnöke, díszvendégként Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós jelenik meg.

2009. február 15. Vasárnapi Hírek
Istenes László, a Magyar Televízió műsorvezetője, kilenc éves korától ifista koráig a Csepel (akkor NBI-es) focicsapatában nevelkedett. /.../ Még tanár volt, mikor egy iskolai talkshow keretében megszólaltatta első interjúalanyát, Farkas Bertalant. „Egy újságíró figyelt fel rám, aki rá is kérdezett, miért nem próbálom ki magam a tévében. Be is kopogtam a csepeli kábeltévéhez, és megkértem őket, hadd ismerkedjek meg az alapokkal. Egy hétig csak az állványt cipeltem a stáb után, hamar rá is untam az egészre. Saját, autós műsort szerettem volna csinálni, amit kis győzködés után meg is engedtek. Egy-két hónapig futott kezdetleges műsorom, majd a Szív Tv-hez hívtak, az autós magazinommal együtt.

2012. szeptember 29. 21. kerületi Hírhatár Online
Farkas Bertalan nyugalmazott űrhajóssal találkozhatnak a csepeliek október 2-án, kedden, délután öt órakor, a sétáló utcai könyvtárban. Ő lesz a díszvendége annak a rendezvénynek, melynek témája: az MASAT-1, az első magyar műhold – találkozás a csepeli tervezőkkel, Czifra Dáviddal és Bükkfejes Andrással.
Aki egyéb elfoglaltságai miatt lemaradna a találkozóról, kap még egy lehetőséget: október 16-án, kedden a „Kaleidoszkóp” program keretében a Radnóti Miklós Művelődési Házban, az űrkutatás múltjáról, jelenéről, jövőjéről szóló programon láthatja közelről Farkas Bertalan kutató űrhajóst, aki több alkalommal járt már Csepelen, első ízben 1980. június 17-én, közvetlenül űrutazása után.

2014. A Csepeli Önkormányzat Csepel Díszpolgára címet adományozott Farkas Bertalannak.

Szerkesztette: Bárány Tibor