Adalékok a Csepeli Ifjúsági Park történetéhez

Volt egyszer egy - a fiatalok között igen nagy népszerűséget szerzett - Csepeli Ifjúsági Park, amely jövőre, 2021-ben ünnepelhetné megnyitásának 50. évfordulóját - ám már a kezdetekben is kivívta a környékbeli lakosság ellenszenvét, s hosszú haldoklás után, a rendszerváltást követő években felszámolták.

Egyesületünk vezetőségi tagja, Bárány Tibor, internetes kutatásainak eredményeként összeállított egy cikkgyűjteményt, mely akár további kutatások forrása is lehet. Ezt az összeállítást adjuk most közre.
Az ugyancsak - korabeli sajtóból - fellelt fotóanyagot is közzé tesszük. Megtekinthetők itt: https://www.facebook.com/pg/CSHVE-1532399607058710/photos/?tab=album&alb...

1967. május 31. Esti Hírlap
Ma este a Thalia Színház látogat Csepelre, az ifjúsági parkba. Este 7 órakor a Művelt Nép és a Magvető közös rendezésében többek között K omlós Juci, Sütő Irén, Lengyel Erzsi és Szabó Gyula lép fel az „Eső a homokra” című irodalmi esten. A műsort nagyszabású könyvvásár követi, ahol Szabó Magda és Vészi Endre dedikálja műveit. Ezt követően zenés, táncos karnevállal, könyvbál- lal köszönti a csepeli ifjúság az ünnepi alkalmat.

1968. szeptember 20. Esti Hírlap
Húszezer csepeli fiatal
A Csepeli Vas- és Fémművek KISZ-bizottsága az elmúlt vasárnapon ifjúkommunista-műszakra hívta a gyári fiitalokat. Több mint hétezren dolgoztak a gyáregységekben. A acélműben egy régi szénpormalmot bontottak le, kétszázan a Vasmű gyári lakásépítkezésén 80 lakás villanyszerelési munkáit végezték el. A fiatalok 400—500 ezer forint körüli összeghez jutottak, amit az alapszervezetek használnak fel. A Vasmű is jól járt a vasárnapi rendkívüli ifjúkommunista-műszakkal, a műhelyekben számos sürgős rendelést fejeztek be a fiatalok. A KISZ-bizottság vasárnap délután kibérelt két csepeli mozit, ahol a munka után ezer fiatal szórakozott, este 11-ig pedig az Ifjúsági Parkban rendeztek bált az eredményes műszak résztvevőinek.

1968. október 1. Pártélet
Cserjés (Czirfusz) János, a „Csepel" újság szerkesztője
Népművelés a gyárban
...Csepel művelődési térképe az elmúlt két évtizedben alaposan megváltozott. Az új Munkásotthon most épül húszmillió forintos költséggel, s felavatását november 7-re tervezik. Az Ifjúság Háza, amely főleg a fiatalok művelődését segíti, a KISZ felügyelete alatt áll. Hozzá csatlakozik mint üj létesítmény a Csepeli Ifjúsági Park, szabadtéri Szórakozóhely. …

1970. október 7. Lobogó
Kárpáty György: A láng és füst városában
...25—30 ezer fiatal lakik Csepelen — mondja Szabó Ferenc, a XXI. kerületi KISZ-bizottság titkára. — A kerület üzemeiben, gyáraiban csaknem 15 ezer fiatal dolgozik. Három középiskola délutáni tagozatán tanulhatnak tovább, sokféle tanfolyamon képezhetik magukat. Szórakozási lehetőségeiket is bővíteni szeretnénk, új klubhelyiségeket nyitottunk meg számukra, tervezzük, hogy a kőbányai Ifjúsági Park mintájára, Csepelen is megnyitja majd kapuit egy hasonló jellegű intézmény.

1971-02-08EstiHírlap
CSEPELI TERVEK AZ IFJÚSÁGÉRT
Művelődési , park, pinceklub
SEGÍTENEK AZ ÜZEMEK
A csepeli tanács elemezte a kerületi ifjúság helyzetét, 8 meghatározta a legfontosabb feladatokat. A tanács vezetői hangsúlyozták: a tervek végrehajtásához elengedhetetlenül szükség van a kerületi üzemek anyagi hozzájárulására.
1971—72-ben Királyerdőben 100 férőhelyes óvodát kívánnak építeni. Még az idén szeretnék ideiglenes napközivel bővíteni a Petőfi téri iskolát, s ugyanakkor úttörőszobát és iskolaorvosi rendelőt berendezni. A királyerdei ifjúság művelődési és szórakozási lehetőségeinek megteremtésére mintegy 10 millió forint költséggel művelődési házat építenek a FÖMO és a tanács közös beruházásában, üzemi segítséggel. A Vasmunkás téren az idén ifjúsági parkot létesítenek...

1971-02-20Népszabadság
Komornik Ferenc: Munkásfiatalok szórakozása
A tervek elkészítését hoszszú meteorológiái megfigyelés előzte meg. Felderítették a Vasmunkás tér feletti széljárás irányát, a zenekari pódiumot aszerint bástyázták körül hangfalakkal — egyelőre a rajzon —. hogy a pezsgő beatmuzsika ne nagyon zavarja a környékbeli lakókat. Csepelen nyári szórakozópark épül a fiataloknak.
A mi meteorológiai megfigyelésünk: jó szél kezd kerekedni a párt ifjúságpolitikai határozatából, amely arra serkentette a helyi tanácsokat, az állami szerveket, a vállalatokat, hogy többet áldozzanak az ifjúság .művelődésére, szórakozására. A Belkereskedelmi Minisztérium és Délpesti Vendéglátóipari Vállalata, a kerületi tanács kezébe nem égből hullott hirtelenében az az összeg, amelyből kifutja az árnyas, kulturált szórakozóhelyre, a pénz eddig is megvolt. A kerületi lakáskarbantartó ktsz-nek sem varázslat növelte meg kapacitását, hogy két-három hónap alatt tető alá tudja hozni a parkot, itt a munkáskezek száma nem változott. Mégis, jó ideig egy ilyen létesítmény terve fel sem merülhetett, mert mindenki másra várt, más szerv feladatának tekintette a fiatalok sajátos igényeinek kielégítését, vagy nem érzett elegendő erőt a kezdeményezéshez.
A kerületi párt-végrehajtóbizottság javasolta, hogy a tanács ötéves területfejlesztési tervében több százezer forint kezdő tőkét különítsen el a jövendő park céljaira, hogy legyen mihez hozzáadniuk a vállalatoknak, a minisztériumnak. Hamarosan a pártbizottság tanácskozótermében gyűltek egybe az érdekeltek és az építkezés teljes összegét megajánlották.
Jó szóval illetjük a tanácsiakat, a vendéglátóipariakat és az építő szakmunkásokat. Hiszen ez a parképítés annak a társadalmi érdekeltségnek a megnyilvánulása, példája, amely nélkül elképzelhetetlen foglalkozni az ifjúsággal. Valóban társadalmi érdek, hogy a törődés, a jóra ösztönzés harmóniájában nevelkedjenek az ifjak, lássák: sorsuk, munkájuk, de még szórakozásuk módja is érdekli a felnőtteket. A fiatalokat könnyű meggyőzni arról, hogy felfokozott mozgásigényük, társas együttlétük szokásai, de még a szórakozáshoz választott zenei ízlésük sem idegen tőlünk és attól, amit elvárunk. De ennek kézzelfogható jelét kell adni pénzáldozattal, jó szóval és azt is igényelve, hogy a fiatalok saját munkájukkal járuljanak hozzá művelődési, szórakozási lehetőségeik bővítéséhez.
Főleg ott van erre nagy szükség, ahol eddig keveset nyújtottunk még, ahol nincs hely összegyűlni az ifjúságnak. A csepeli ifjúsági park a harmadik ilyen jellegű szórakozóhelye lesz a fővárosi fiataloknak, de hűvösebb évszakokban Budapesten és vidéken kapun kívülre szorulnak. Pedig van, lehet helyet keríteni, ha megint csak az érdekeltek szemével nézünk körül, nem várunk másra és az ifjúság dolgában felelősséget mutatunk.

1971-03-07Népszabadság
Fekete gábor: Könnyű a tanácselnöknek?
...Aztán a segítőtársak között vannak a csepeli üzemek is. Az elnök, az egykori hengerész személyesen is tárgyal a gyárakban a vezetőkkel, eredményesen győzködi őket, hogy tekintsenek ki a lakóterületre. 70 millió forintot ajánlottak fel eddig a lakóterület fejlesztésére a csepeli üzemek, s nem szívességből, hanem a maguk hasznára; még ha ez a haszon — az út, a járda, a közművesítés, az öregek napközi otthona — csak közvetett is. És segítőtársak a csepeli fiatalok; 20 ezernél többen, a lakóterületen egyetlen művelődési otthonnal. Üj ifjúsági park, tucatnyi alagsorban pinceklub épül, a KlSZ-fiatalok hozzák rendbe és rendezik be maguknak. …

1971-04-16EstiHírlap
Ifjúsági park Csepelen
Jelentős részt vállalnak a XXI. kerület fejlesztéséből a csepeli nagyüzemek és vállalatok: a negyedik ötéves terv időszakában körülbelül 65 millió forinttal tetézik meg a kerületi tanács fejlesztési alapjának összegét. A felajánlott pénzből növelik az általános iskolai tantermek számát és új ifjúsági szórakozóhelyeket hoznak létre. Bővítik a kerületi rendelőintézetet. korszerűsítik a piacot. A csepeli fiatalok kérése is teljesül: a pénzből a Vasmunkás téren padokkal, asztalokkal, hintákkal felszerelt ifjúsági parkot létesítenek.

1971-04-29Népszava
Szokatlan szombat
...A kerület részére is végeznek társadalmi munkát a csepeli fiatalok. A harmadik Ifjúsági Park építésén például ezen a kommunista szombaton negyvenen dolgoztak. A park a KISZ szervezetek patronálásával épül. Közös erővel könnyebb volt az anyagmozgatás. A kommunista szombaton szovjet katonák is csatlakoztak a csepeli ifjakhoz...

1971-06-26MagyarHírlap
Nyitás előtt a csepeli ifjúsági park
Június 30-án adját ót a főváros harmadik ifjúsági parkját — tájékoztatta tegnap az újságírókat a csepeli tanácsban Vájná Gábor, a XXI. kerületi Tanács vb- elnökhelyettese és Szabó Ferenc, a kerületi KISZ-bizottság titkára. Az ÁFOR Tervezési Intézete és a Lakáskarbantartó Ktsz képviselői is megjelentek a tájékoztatón, hogy a park létrehozásának részleteiről számot adjanak.
Á Vasmunkás téren, ötezer négyzetméter alapterületen húzódik az ezer-ezerkét- száz fiatalt befogadó csepeli ifjúsági park. ötszáz négyzetméter területű a betonozott táncparkett, az ülőberendezések egy- harmad részét kényelmes boxok alkotják. Mindez 4,5 millió forintot igényelt a parkot építő szervektől.
A vendéglátóipari vállalat harmadosztályú áron árusítja az ételeket és italokat. A zenekar helyét minden nyitva tartási napon más együttes foglalja el: a megnyitón a Kék Csillag gondoskodik a zenéről.
Szeptember 30-ig tart a park szezonja; addig kedden, pénteken, szombaton és vasárnap látogathatják a csepeli és a más kerületben lakó fiatalok.
Gazdag programot terveznek a park gazdái: a táncesteken kívül, vagy azok szünetében divatbemutatót, fodrászversenyt, politikai vitákat, író-olvasó találkozót, irodalmi színpadok bemutatóját, táncvetélkedőt rendeznek. Július 2-án a park építői találkoznak egymással, s itt kerül sor a nemzetközi ifjúsági labdarúgótorna záróestjére is.

1971-06-26Népszabadság
Rekordidő alatt elkészült, szerdán megnyílik a csepeli ifjúsági park
Az idén április hatodikán végezték el az első kapavágást a csepeli Vasmunkás téren és jövő szerdán már át is adták a kerület ifjúságának az új szórakozóparkot. Az ifjúsági park építéséről, programjáról tájékoztatta az újságírókat pénteken Vájná Gábor, a XXI. kerületi tanács elnökhelyettese és Szabó Ferenc, a kerületi KISZ-bizottság titkára. Elmondták, hogy a kerületi párt- végrehajtóbizottság felhívására a tanács, a Belkereskedelmi Minisztérium, a Délpesti Vendéglátóipari Vállalat, az Országos Ifjúságpolitikai és Oktatási Tanács és a KISZ központi bizottsága anyagi hozzájárulásával, valamint a kerületi fiatalok 1 millió forint értékű társadalmi munkájának felhasználásával építette meg az 5000 négyzetméter alapterületű, minden igényt kielégítő szórakozóhelyet a Csepeli Kislakásépítő Ktsz.
A kerület társadalmi szervei, s az építők minden lehetségest elkövettek, hogy az 1200 fiatalt befogadó park határidőre elkészüljön. Az építéssel egyidőben kidolgozták a park működési szabályzatát és programját.
Az új szórakozóhely kedden, pénteken, szombaton és vasárnap várja majd a közönségét; a boxokban elhelyezett asztaloknál hármad osztályú árakon fogyaszthatják a vendégek a hűsítő italokat, ételeket. A tánc szünetében — a zenét többek között az Atlantisz, a Ferm, a Gutz és a Sigma zenekar szolgáltatja — mód nyílik divatbemutatókra, és művészeti produkciókra is.
A belépés feltétele mindössze a kulturált viselkedés, a rendes öltözet és a csekély, 5 forintos beléptidíj. A régen elhagyatott füves grundon elkészült ifjúsági park építészetileg is a kerület egyik legszebb létesítménye. Ebben nagy szerepük van az ÁFOR tervezőirodája fiatal szakembereinek, akik társadalmi munkában méltó szórakozóhelyet terveztek a csepeli munkásifjúságnak.

1971-06-30Népszabadság
Pintér István: Parkavatás
Ott voltunk a kipróbálásnál: nem gyengék az erősítők, hetedhét határban is hallani lehet a zenét a csepeli Ifjúsági Parkban. Ma este táncolnak ott először a fiatalok. Jó szórakozást kívánunk nekik, reméljük, a hangulat éppen olyan kitűnő lesz, mint az együttműködés a csepeli Ifjúsági Park létrehozásában. Tulajdonképpen egyszerű létesítmény az egész, mégis sokak együttműködése kellett ahhoz, hogy ilyen gyorsan elkészüljön. Mindenekelőtt a KISZ és a Belkereskedelmi Minisztériumé, valamint a kerületi tanácsé, amely az új park gazdája. S talán még ez is eredménytelen lett volna, ha a kerületi párt-végrehajtóbizottság nem fordít annyi energiát az ákadá- lyok elhárítására.
Ez a csepeli a negyedik ifjúsági park a fővárosban. …
...Ami pedig az erősítőt illeti; megnyugtathatjuk a csepeli felnőtteket, hogy a hangszórók mögé megfelelő hangfogó falat építettek. Így hát a zene nem zavarja a környéken lakókat. A nagy csend viszont nem zavarja a csepeli fiatalokat. Szívesen vennénk, ha hamarosan hangolnák az erősítőket az ötödik, a hatodik és a többi ifjúsági parkban is.

1971-07-01Magyar Hírlap
Megnyílt a csepeli ifjúsági park
Tegnap a csepeli Vasmunkás téren nyitották meg ünnepélyesen a főváros negyedik ifjúsági parkját, amely ezer- ezerkétszáz fiatal egyidejű fogadására alkalmas. Az ötmillió forintos létesítmény megteremtéséből nagy részt vállaltak a helyi üzemek szocialista brigádjai, KISZ-szervezetei és a környékbeli fiatalok.
A XXI. kerületi Tanács gazdag programot állított össze a szeptember 30-ig működő park részére. Politikai fórumot, író—olvasó találkozót, divatbemutatót, fodrászversenyt rendeznek. A park hétfő és péntek kivételével tart nyitva.

1971-07-08MagyarHírlap
Egyhetes ifjúsági park
Már messziről hallani a zenét. Poros térségben kell átgázolni főbejáratig. A parkon belül viszont gondos tisztaság.
Június 30-án volt az ünnepélyes megnyitó, és július 2-án vették birtokukba a csepeli fiatalok az ifjúsági parkot.
A terveket az ÁFOR tervező irodája készítette el társadalmi munkában, igen rövid idő alatt. Március közepén volt az „első kapavágás”, és mint látható, azt igen gyors ütemben követte a többi.
Pénz a helyi üzemek kerületfejlesztési célokra felajánlott összegeiből jutott. Az előzetes költségvetés közel ötmillió forinttal számolt. Ám mint Camin Iván, a KISZ kerületi bizottságának titkára mondja, ebből körülbelül egymilliót lefaragtak a fiatalok, társadalmi munkát vállalva és végezve.
Nagy ifjúsági társadalmi összefogás eredménye ez a park — mondja Camin Iván. — Számos üzem fiataljai dolgoztak itt, naponta negyvenen-ötvenen, részt vettek a munkában a katonák is.
Kedden, pénteken, szombaton és vasárnap tartunk nyitva — vezet minket az asztalok között Diósi Pál, az igazgató. — Négy zenekar, az Atlantis, Ferm, Woods és Sigma együttesek játszanak. Tervezünk a táncközi szünetekben divat- bemutatót, továbbá kisjátékfilmeket. bábfilmeket vetítünk. Beat táncversenyt rendezünk, előtte néhány tehetséges táncos tart bemutatót: hogyan lehet ízlésesen és jól táncolni, beatzenére.
Táncban persze addig sincs hiány. Egy héttel a nyitás után a fiatalok máris nagyon otthon érzik magukat a parkban. A belépőjegy ára egyébként öt forint.
A park gazdái említették, hogy a helybeli lakókat zavarja a hangos zene. Ezért igyekeznek a zenekarokat is megkérni, legyenek rájuk — amennyire lehet — tekintettel.
Megkérdeztünk erről útban visszafelé egy idős, ősz hajú asszonyt, aki éppen a kertet locsolta.
Hát hangos, hangos, az már csak igaz! — felelte.
Nagyon tetszik haragudni rá?
Nem haragszom, hiszen az én unokám is odajár.

1971-07-09MagyarIfjúság
A LEGÚJABB: CSEPELEN
Még eggyel bővült a budapesti ifjúsági parkok száma. Június 30-tól a csepeli fiataloknak sem kell a belvárosba utazniok, hogy beat-zenét hallgathassanak és tán- olhassanak a nyári dél- itánokon és estéken. A sepeli ifjúsági park szám zerint a negyedik a fővá- osban. 1000-1200 szórakozni vágyó fiúnak és lánynak szolgáltat zenét és táncparkettet. A nyitó estén az Olympia együttes muzsikált. Rajtuk kívül még a Szigma, a Woods, az Atlantisz és a Ferms együttes váltja majd egymást kedden, pénteken, szombaton és vasárnap, a park nyitvatartási napjain.
A csepeli ifjúsági park gazdái; a kerületi KISZ bizottság és a tanács népművelési osztálya a fiatalok zenei ízlésének nevelése mellett az öltözködési - és frizura - Ízlést is valamilyen módon fejleszteni szándékozzák. Műsortervükben szerepel divatbemutató és fodrászverseny is. A park vezetői egyébként szívesen fogadnak bármilyen műsorajánlatot.
Itthon tartani a csepeli fiatalokat - diákokat és munkásokat, szakmunkás- tanulókat —, ez is a célja a KISZ-eseknek, amikor a park megalapításának gondolatáról mesélnek. Sokat beszélnek manapság a munkás- és tanulóifjúság egymástól elszigetelődéséről. Itt Csepelen az ellenkezőjét szeretnék bebizonyítani...

1971-08-24Tükör
A lelkét is belekiabálja a muzsikába
Azért szeretek játszani nekik, mert a lelkesedésükön érezni, hogy már ideje volt Csepelen is ifiparkot létesíteni.
A Ferm zenekar hosszú hajú, legfeljebb 26 éves vezetője mondta ezt, aki azért lépett be a háromszor három méteres irodába, hogy a park vezetőjével megbeszélje: a szünetben ezután diavetítést is szeretne.
A csepeli tanács június 30-án nyitotta meg a kerület ifjúsági parkját, hogy a csepeli fiataloknak ne kelljen átvillamosozniuk a budai Ifjúsági Parkba. Legyen nekik odahaza egy igazi ifjúsági szórakozóhelyük. Kedden, pénteken és vasárnap rendeznek zenés, táncos programokat, mindennap más zenekarral, de azonos napon mindig ugyanaz a zenekar ad műsort. Pénteken a „Ferm", a hét egy másik napján a „Woods", máskor a csepeli srácokból verbuválódott, de már a beatzenét hallgató fiatalság előtt ismert „Sigma”-együttes.
A csepeli stadionnál elfordul az ember, s arra veszi az útját, amerről a zene szól. Jó hangosan szól a zenekar, szinte a lelkét is beleadja, belekiabálja a muzsikába. A környező, gyéren világított utcácskákban egymáshoz simult párok andalognak a park felé. Aztán sűrűsödnek a motorkerékpárok, feltűnik néhány parkoló autó, meg a nagy neonfelirat, amely világgá világítja azt, ami úgyis nyilvánvaló, hogy ez a csepeli Ifjúsági Park. Ötforintos belépőjegy feljogosítja az embert a belépésre és természetesen este 10 óráig, zárásig, az ott- tartózkodásra, anélkül, hogy bármit fogyasztania kellene. A kapu mellett mindig áll néhány rendező, figyelve a belépőket.
Ezerkétszáz fő a park befogadóképessége; olykor kilencszázan vannak, olykor ezerháromszázán. Ennyi fiatal között mindössze kétszer fordult elő, hogy a rendező hazaküldött egy-egy srácot. Az egyikét azért, hogy legyen szíves és vegye fel a „gálafarmerjét“, az a szakadt farmer ugyanis, amelyet éppen viselt, nem volt szalonképes, a másikat azért, hogy volna szíves keresni otthon magának egy pár zoknit... Különben, tarka ing, tarka pulóver, hosszú haj az „uralkodó divat", ami a lányok változatos öltözékével együtt igazán színes képet nyújt.
A tágas területen asztalok, székek. Csak az asztaloknál van kiszolgálás: szendvics, virsli, jégkrém, fagylalt, pogácsa, hűsítő és sör... Harmadosztályú árak, aki rendel, azt sem vágja földhöz a számla. Egymást sem vágják földhöz - egyszer csattant mindössze egy pofon, az is kétszáz forintjába került annak, aki adta, mert rendőrségi ügy lett belőle, s a könnyelmű fiatalembernek meg kellett adnia az árát is. Igazán múló incidens volt, még azok is, akik aznap ott táncoltak, alig vettek észre valamit.
A légkör feltűnően barátságos, mintha mind az ezer-ezerháromszáz fiatal ismerné egymást, a zenekar tagjai pedig ismernék valemennyi hallgatójukat, s nem a közönségnek, hanem egyenként, külön-külön az ezerháromszáz fiatalnak játszanának. Mindenki tegezi egymást — az is, aki még ki se nyitotta a száját...
halasi

1971-08-20MagyarNemzet
Elviselhetetlen hangerő
Negyven—ötven elkeseredett család nevében fordulunk önökhöz. A XXI., Vasmunkás tér és környéke lakói vagyunk, Ez év június 31-én a Vasmunkás téren Ifjúsági Parkot nyitottak, amely minden héten kedden, pénteken, szombaton és vasárnap délután 5—10 óráig nyitva tárt. A parkban elviselhetetlen hangerővel működő beat-ze- nekar szolgáltatja a zenét. Mi mindannyian olyan dolgozó emberek vagyunk, akik a nehéz napi munka után pihenésre vágyunk. Vannak köztünk betegek, öreg nyugdíjasok, kisgyermekek, éjjeli műszakban dolgozók, akiknek a pihenése lehetetlen. Bezárt ajtók, ablakok, leeresztett redőnyök mellett sem lehet a lakásban megmaradni.
Fordultunk már a tanácstaghoz, a csepeli KlSZ-bizott- ság titkárához, a XXI. kerületi tanács vb művelődési osztályához, a XXI. kér. Népi Ellenőrzési Bizottsághoz, az országgyűlési képviselőhöz, de eddig eredménytelenül.
Kertes családi házainkat sok-sok lemondó takarékosság árán, téglánként raktuk össze. Kertjeinket esténként egyáltalán nem tudjuk élvezni, otthonainkból esténként menekülünk.
Hivatkozunk a Magyar Nemzetben 1971. július 20-án megjelent „Visszaélés a hangerővel” című cikkre, melyben dr. Lengyel Sándor, a Budapest Főváros Tanácsa V. B. igazgatási főosztályvezető- tő-helyettese megállapítja: a hatályos csendrendelet időbeli korlátozás nélkül tiltja a városok és községek lakott területén a csendháborítást. Törvény tehát van, de vajon kihez fordulhatunk? Hol talál a lakosság megértésre és védelemre ez ellen a hang- özön ellen?
Hangsúlyozni szeretnénk, hogy az ifjúságot szeretjük, mi magunk sem vagyunk mindannyian öregek. Szórakozásuk ellen semmi kifogásunk. Megértjük a park létesítésének pedagógiai fontosságát is. De nem lehetne ezt az egészet halkabban, a lakosság idegeit, nyugalmát nem tönkretéve csinálni? Nem vagyunk akusztikai szakemberek, de egy kis jóakarattal megoldást lehetne találni. Maga a létesítmény tervezője is csak azt tudta ajánlani, hogy követeljük hangelnyelő falak és berendezések felszerelését. De kitől? És meddig kell még vámunk?
A Vasmunkás tér és környéke lakói

1971-12-02EstiHírlap
Téli ifjúsági park Csepelen
A KISZ VIII. kongresszusánák tiszteletére, a kongresszus nyitónapján, december 8-án, este 6 órakor adják át a csepeli téli ifjúsági parkot.
A kerületi pártbizottság, a tanács és az üzemek összefogásáéból, mintegy 800 ezer forintos költséggel épült fel a csepeli fiatalság első téli szórakozóhelye, az ÁFOR csepeli telepén, a Martos Flóra művelődési otthonban.
Heti 4 alkalommal — kedden, pénteken, szombaton és vasárnap — a legnépszerűbb együttesek és művészek szórakoztatják az ifjúságot. A csepeli Tanácsház téri megállótól — este 6 és 10 óra között külön autóbusz szállítja a fiatalokat a téli parkba.

1972-01-07Népszabadság
...Ezek után határozták meg a tanács teendőit. S hogy jól, mu- j tatja ezt az is, hogy a tavalyi esztendőben a tanács szervezésében két ifjúsági szórakozóhely nyílt Csepelen, az ifjúsági park mellett megnyitották a téli ifjúsági klubot is. Mindkét létesítmény széles körű összefogással jött létre, s j országos figyelmet keltett.
Hiba lenne azt gondolni, hogy csak az ifjúság szórakozásával kell törődni — mondja Ribánszki Róbert. — Bár természetesen azzal is. Nem mindegy, hogy a fiatalok mit csinálnak szabad idejükben....

1972-01-21MagyarIfjúság
JANUAR 21. — PÉNTEK: CSEPELI TÉLI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc (Scampolo) — (17 óra)
JANUAR 23. — VASÁRNAP: CSEPELI TÉLI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc (Sigma) — (17 óra) JANUAR 25. — KEDD : CSEPELI TÉLI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc (Juventus) —(17 óra)

1972-01-28MagyarIfjúság
JANUAR 28. PÉNTEK: CSEPELI TÉLI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc Közreműködik a SCAMPOLO együttes 17 órától
JANUAR 29. SZOMBAT: CSEPELI TÉLI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc Közreműködik a NEVADA együttes 17 órától
JANUAR 30. vasárnap: CSEPELI TÉLI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc. Közreműködik a SIGMA együttes Az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat reklámmüsora 17 órától
FEBRUAR 1. KEDD: CSEPELI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc Közreműködik a JUVENTUS együttes 17 órától

1972-02-04MagyarIfjúság
FEBRUAR 4. PÉNTEK: CSEPELI TÉLI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc közreműködik a SCAMPLÓ együttes 17 órától
FEBRUAR 5. SZOMBAT: CSEPELI TÉLI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, közreműködik a NEVADA együttes, 17 órától
FEBRUAR 6. VASÁRNAP: CSEPELI TÉLI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, közreműködik a SIGMA együttes, 17 órától
FEBRUAR 8. KEDD: CSEPELI TÉLI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, Játszik a JUVENTUS együttes, 17 órától

1972-02-18MagyarIfjúság
FEBRUAR 19. SZOMBAT: CSEPELI TÉLI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc. Játszik a NEVADA együttes 17 órától
FEBRUAR 22. KEDD : CSEPELI TÉLI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, közreműködik a JUVENTUS együttes 17 órától

1972-02-25MagyarIfjúság
FEBRUAR 26. SZOMBAT: csepeli téli IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, Játszik a NEVADA együttes 17 órától . Az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat reklámműsora 19 órától
FEBRUAR 27. VASÁRNAP : CSEPELI TÉLI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, Játszik a SIGMA együttes 17 órától

1972-03-03MagyarIfjúság
MÁRCIUS 3. PÉNTEK: CSEPELI TÉLI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, játszik az OLYMPIA együttes 17 órától
MÁRCIUS 4. SZOMBAT: IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, játszik a NEVADA együttes 17 órától MÁRCIUS 5. VASÁRNAP : CSEPELI TELI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, közreműködik a SIGMA együttes 17 órától
MÁRCIUS 7. KEDD: CSEPELI TELI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, játszik a JUVENTUS együttes 17 órától

1972-03-10VasNépe
Mire fordítják a központi ifjúságpolitikai alapot?
...A máris hírnevessé vált csepeli ifjúsági parkban, valamint az ugyancsak Csepelen létesült téli ifjúsági szórakozóhelyen már ott vannak a Központi Ifjúságpolitikai Alaptól kapott forintok, ezek ilyen támogatás nélkül aligha valósulhattak volna meg. De az is igaz, hogy ez a támogatás édeskevés lett volna a csepeli fiatalok és idősebbek összefogása. közös erőfeszítései nélkül....

1972-03-10MagyarIfjúság
MÁRCIUS 10. PÉNTEK: CSEPELI TÉLI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, közreműködik a SCAMPOLÖ együttes 17 órától
MÁRCIUS 11. SZOMBAT : CSEPELI TÉLI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, közreműködik a METROPHON trió 17 órától
MÁRCIUS 14. KEDD: CSEPELI TÉLI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, közreműködik a SIGMA együttes 17 órától

1972-03-17MagyarIfjúság
MÁRCIUS 18. SZOMBAT: CSEPELI TÉLI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc. közreműködik a SYRIUS együttes és KOVÁCS KATI 17 órától

1972-03-24MagyarIfjúság
MÁRCIUS 24. PÉNTEK: CSEPELI TÉLI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, játszik a SCAMPOLÓ együttes 17 órától
MÁRCIUS 25. SZOMBAT: CSEPELI TÉLI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, közreműködik a NEVADA együttes 17 órától
MÁRCIUS 26. VASÁRNAP : CSEPELI TÉLI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, közreműködik a STEREO együttes 17 órától
MÁRCIUS 28. KEDD: CSEPELI TÉLI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, közreműködik a SIGMA együttes 17 órától

1972-04-21MagyarIfjúság
ÁPRILIS 21. PENTEK: CSEPELI TÉLI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, játszik a SCAMPOLÖ együttes 17 órától
ÁPRILIS 22. SZOMBAT: CSEPELI TÉLI IFJÚSÁGI PARK Tánc, közreműködik a NEVADA együttes 17 órától
ÁPRILIS 23. VASÁRNAP: CSEPELI TÉLI IFJÜSAGI PARK Ifjúsági tánc, játszik a STEREO együttes 17 órától
ÁPRILIS 25. KEDD: CSEPELI TÉLI IFJÜSAGI PARK Tánc, közreműködik SIGMA együttes 17 órától

1972-04-28MagyarIfjúság
ÁPRILIS 29. SZOMBAT: CSEPELI TÉLI IFJÚSÁGI PARK Tánc, játszik a NEVADA együttes Vidám műsorok, játékok 17 óra
MÁJUS 1. HÉTFŐ: CSEPELI NYÁRI IFJÚSÁGI PARK (Vasmunkás tér) Ünnepi mégnyitó 17 óra , Közreműködnek: JUVENTUS együttes Dinnyés József Muzsay András Csepeli Utcaszínház MÁJUS 2. KEDD: CSEPELI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, közreműködik a TOLCSVAY-együttes 17 óra

1972-05-05MagyarIfjúság
MÁJUS 5. — PÉNTEK: CSEPELI NYÁRI IFJÚSÁGI PARK Tánc, játszik a CORVINA együttes 17 óra
MÁJUS 6. — SZOMBAT: CSEPELI NYÁRI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, játszik a NEVADA együttes 17 óra Az Ifjúsági Lapkiadó V. „Tavaszi reklámműsora” 18 óra
MÁJUS 7. — VASÁRNAP: CSEPELI NYÁRI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, közreműködik a SYCONOR együttes 17 óra Irodalmi Színpad bemutatkozása 19 óra
MÁJUS 9. — KEDD: CSEPELI NYÁRI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, játszik a TOLCSVAY-együttes 17 óra

1972-05-19MagyarIfjúság
MÁJUS 19. PÉNTEK: CSEPELI NYÁRI IFJÚSÁGI PARK Tánc, játszik a CORVINA együttes 17 óra
MÁJUS 20. SZOMBAT: CSEPELI NYÁRI IFJÚSÁGI PARK Tánc, közreműködik a NEVADA együttes 17 óra
MÁJUS 21. VASÁRNAP: CSEPELI NYÁRI IFJÚSÁGI PARK Tánc, közreműködik a SYCONOR együttes 17 óra
MÁJUS 23. KEDD : CSEPELI NYÁRI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, játszik a TOLCSVAY-együttes 17 óra

1972-05-26MagyarIfjúság
MÁJUS 27. SZOMBAT: CSEPELI IFJÜSAGI PARK Tánc, közreműködik a NEVADA együttes 17 óra
MÁJUS 28. VASÁRNAP: CSEPELI IFJÜSAGI PARK Tánc, Játszik a SYCONOR együttes 17 óra Irodalmi Színpad bemutatkozása 19 óra

1972-06-02MagyarIfjúság
JÜNIUS 2. PÉNTEK: CSEPELI NYÁRI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, közreműködik a JUVENTUS együttes 17 óra
JÜNIUS 3. SZOMBAT: CSEPELI NYÁRI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, közreműködik a CYKLON együttes 17 óra Irodalmi Színpad bemutatkozása 19 óra
JÜNIUS 4. VASÁRNAP: CSEPELI NYÁRI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, közreműködik a GENERAL együttes 17 óra Irodalmi Színpad bemutatkozása 19 óra
JÜNIUS 6. KEDD: CSEPELI NYÁRI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, játszik a KORONG együttes 17 óra

1972-06-09MagyarIfjúság
JÚNIUS 9. PÉNTEK: CSEPELI NY ARI ifjúsági PARK Ifjúsági tánc, közreműködik a JUVENTUS együttes 17 óra
JÚNIUS 10. SZOMBAT: CSEPELI NYÁRI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc SYRIUS koncert 17 óra
JÜNIUS 11. VASÁRNAP: CSEPELI NYÁRI IFJŰbAGI PARK ifjúsági tánc. közreműködik a GENERAL együttes 17 óra Irodalmi Színpad bemutatkozása 19 óra
JÚNIUS 13. KEDD: CSEPELI NYÁRI IFjŰSAGl PARK Ifjúsági tánc, közreműködik a TOLCSVAY-együttes 17 óra

1972-06-16MagyarIfjúság
JÜNIUS 16. PÉNTEK: CSEPELI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, játszik a JUVENTUS együttes 17 óra
JÜNIUS 17. SZOMBAT: CSEPELI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, közreműködik a CYKLON együttes 17 óra Irodalmi Színpad bemutatkozása 19 óra
JÚNIUS 18. VASÁRNAP: CSEPELI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, közreműködik a GENERAL együttes 17 óra Játékok, vetélkedők
JÜNIUS 20. KEDD: CSEPELI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, közreműködik a KORONG együttes 17 óra

1972-06-23MagyarIfjúság
JÜNIUS 24. SZOMBAT: CSEPELI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, közreműködik a CYKLON együttes 17 óra
JÜNIUS 25. VASÁRNAP: CSEPELI IFJÚSÁGI PARK Tánc, játszik a GENERAL együttes 17 óra A szünetekben rövidfilm bemutatók

1972-06-30MagyarIfjúság
JÜNIUS 30. PÉNTEK: CSEPELI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, közreműködik 9 JUVENTUS együttes 18 óra
JULIUS 1. SZOMBAT: CSEPELI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, közreműködik a CYKLON együttes 18 óra
JULIUS 2. VASÁRNAP: CSEPELI IFJÜSAGI PARK Tánc, közreműködik a GENERAL együttes 18 óra Irodalmi Színpad műsora 19 óra
JULIUS 4. KEDD: CSEPELI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, közreműködik a KORONG együttes 17 óra

1972-07-01KereskedelmiSzemle
BARÓTI FERENC -SZILKOVÁCS ERNŐ:
A Kereskedelempolitikai Alap szerepe a Belkereskedelmi Minisztérium irányitó munkájában
...Az Ifjúságpolitikai határozattal összhangban támogattuk az ifjúsági parkok létrehozását. Így 1971- ben jelentős összeget utaltunk a Csepeli Központi Nyári Ifjúsági Szórakozóhely tereprendezésére, világosító és hangosító berendezéseire, valamint a Csepeli Téli Szórakozóhely berendezésére és felszerelésére. ...

1972-07-07MagyarIfjúság
JÜLIUS 7. PÉNTEK: CSEPELI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, közreműködik a VOLVO együttes 17 óra
JÜLIUS 8. SZOMBAT: CSEPELI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, közreműködik a CYKLON együttes 17 óra Játékok, szellemi vetélkedők 19 óra
JÜLIUS 9. VASÁRNAP: CSEPELI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, közreműködik a GENERAL együttes 19 óra Irodalmi Színpad műsora 19 óra
JÜLIUS 11. KEDD: CSEPELI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, közreműködik a SCAMPOLÖ együttes 17 óra

1972-07-14MagyarIfjúság
JÚLIUS 14. PÉNTEK: CSEPELI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, közreműködik a VOLVO együttes 17 óra
JÚLIUS 15. SZOMBAT: CSEPELI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, játszik a CYKLON együttes 17 óra Játékok, vetélkedők a szünetben
JÚLIUS 16. VASÁRNAP: CSEPELI IFJÚSÁGI PARK Tánc, játszik a GENERAL együttes 17 óra Irodalmi Színpad műsora 10 óra
JÚLIUS 18. KEDD: CSEPELI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, közreműködik a SCAMPOLÖ együttes 17 óra

1972-08-04MagyarIfjúság
EGY ESŐS PARK-VASÄRNAP
Lassan, komótosan ballag Csepel szívében a gyorsvasút. Szinte észre sem lehet venni, hogy mikor lassul le egészen, csak a helybeliek kászálódásából tudni, hogy itt a megálló. A Tanácsház téren vagyunk. Vasárnap, délután öt óra. Áll a levegő. Aki csak teheti, az árnyékba menekül.
A beat és Dózsa
Majdnem kihalt utcákon keresztül igyekszünk a csepeli ifjúsági parkba.
Menjenek egyenest még egy utcasarkot, aztán balra fordulva addig sétáljanak, míg meg nem hallják a zenét, ott van a park ...
Fiatal lányokkal, fiúkkal találkozunk útközben, tőlük is kérdezősködünk.
Bonyolult lenne elmagyarázni, különben mi is oda igyekszünk, gyertek velünk!
Talán nem kerülne sokba, de praktikus megoldás lenne, ha a park környékén kitennének egy-egy útbaigazító táblát.
A zenét valóban már legalább két utcával előbb hallani. Egyre több kisebb- nagyobb csoport bukkan fel, valameny- nyien a parkba igyekeznek. Vakít a júliusi nap és a színes, napernyős asztalok már mind foglaltak: a legfrissebbek árnyékban ücsörögnek. Coca-colás üvegek sorakoznak az asztalokon. A felszolgálók már ismerősként üdvözlik az érkező fiatalok legtöbbjét.
Gépzene harsogása tölti be a teret, öttől hatig ez a park programja. A bejárat mellett hatalmas tablók fedik a falat. Pár perces, figyelmes körbetekintés után minden szemlélődő áttekintő képet kaphat Dózsa György életéről, s a nagy parasztháború történetéről. Jó kezdeményezés volt a kiállítás. A beat és Dózsa nem zavarja egymást.
Ma Fodor Éva, a csillagtelepi Radnóti Művelődési Ház igazgatóhelyettese a „parkügyeletes”. A „főnök” szabadságon van. Azt mondja, a múlt héten nagy közönségsikere volt a Lengyel Kultúrával közösen rendezett divatbemutatónak. Az 1973-as esztendő teenager-modelljei vonultak fel a pódiumon. Most a Beatrice együttes kuporog az egyik árnyékos sarokban és az erősítőket várja. Hatkor már zenélniük kellene, de úgy látszik, ebből már nem lesz semmi. Késik a mikrobuszuk.
Feltámad a park
Meglepő rend és tisztaság van az 1200 személyre tervezett parkban. Tágas, levegős, jól rendezett az egész létesítmény. Minden ilyen vagy hasonló jellegű létesítménynek megvannak a sajátos, belső mozgástörvényei. Itt is gyorsan fel lehet fedezni, hogy ki a helybeli, ki a törzsvendég, ki vár valakit, ki az átfutó bekukkantó.
Kevés a rendező. Jani bácsi, az öreg pincér mondja: Idén még nem volt szükség semmilyen erélyes közbeavatkozásra. Tavaly „állandó vendég” volt az URiH, idén még nem kellett hívni.
Fél hét. A zenekar végre hangolni kezd. Megérkeztek az erősítők, igaz, nem mikrobusszal, hanem egy zöldségeskocsival, azt stoppolták le a srácok, mert a mikrobusz bedöglött. Rövid, apró, széles akkordokkal ébredeznek a gitárok.
És mintha varázspálcával valaki kört kanyarított volna a park fölé, mindenki megmozdul. Pillanatok alatt benépesül a tánctér, néhányan már a hangoló zenefoszlányokra ringani, hajladozni kezdenek. A zenekari emelvény mögött, Pesterzsébet irányából sötét fellegek tornyosulnak és kúsznak lassan Csepel felé. Néma villám hasítja ketté az égboltot, mintha függönyt húznának szét, és mikor szétfoszlik a fény, abban a pillanatban dübörögni kezdenek a gitárok, rekedt, visszhangosított üvöltéssel kezdődik a műsor. Hullámzik, vonaglik a tömeg, kifényesednek az arcok, feszülnek a farmerok, blúzok.
Feltámadt a park

1972-10-13MagyarIfjúság
OKTÓBER 13. PÉNTEK: CSEPELI TÉLI IFJÜSÁGI PARK, ILLÉS—ATLANTIS koncert 17 óra
Ifjúsági tánc, közreműködik a SYCONOR együttes Keresztes Tibor disc Jockey programja
OKTÓBER 14. SZOMBAT CSEPELI TÉLI IFJÜSÁGI PARK . Ifjúsági tánc, játszik a STEREO együttes 17 óra
OKTÓBER 15. VASÁRNAP: CSEPELI TÉLI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, közreműködik az ATLANTIS együttes 17 óra

1972-10-20MagyarIfjúság
OKTOBER 20. PÉNTEK: CSEPELI TÉLI IFJÚSÁGI PARK Klubnap Vendég: Komjáthy György Játszik a SYCONOR együttes Keresztes Tibor disc-jockey műsora 18 óra
OKTÓBER 21. SZOMBAT CSEPELI TÉLI IFJÚSÁGI PARK Szüreti bál — 20 órától hajnalig! Közreműködik a STEREO együttes
OKTÓBER 22. VASÁRNAP CSEPELI TÉLI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, játszik az ATLANTIS együttes 18 óra

1972-10-27MagyarIfjúság
OKTÓBER 27. PÉNTEK CSEPELI TÉLI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, játszik a SYCONOR együttes 17 óra Keresztes Tibor disc-Jockey programja „Münchenből jöttünk” Vendég: Novotny Zoltán és Hegedűs Gyula
OKTOBER 29. VASÁRNAP: CSEPELI TÉLI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, közreműködik az ATLANTIS együttes 18 óra

1972-11-03MagyarIfjúság
NOVEMBER 3. PÉNTEK CSEPELI TÉLI IFJÜSAGI PARK OMEGA-koncert 19 óra Ifjúsági tánc, játszik az UNIÓ együttes Énekel: Sebestyén Agnes Keresztes Tibor disc-jockey műsora
NOVEMBER 5. VASÁRNAP CSEPELI TÉLI IFJÜSAGI PARK Ifjúsági tánc, játszik a HUNGÁRIA együttes 18 óra

1972-11-24MagyarIfjúság
NOVEMBER 24. PÉNTEK CSEPELI TÉLI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, közreműködik Sebestyén Agnes és az UNIÓ együttes 16.30 óra
NOVEMBER 25. SZOMBAT CSEPELI TÉLI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, közreműködik az UNIVERSITAS együttes 18 óra A szünetben filmvetítés.
NOVEMBER 26. VASÁRNAP: CSEPELI TÉLI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, közreműködik a HUNGÁRIA együttes 18 óra

1972-11-27EstiHírlap
...Kulcskérdés az ifjúság helyzete, helyes nevelése. Sajnos, a munkásgyerekek versenyképességét megnehezíti a kerületi iskolaügy nehéz helyzete, A tizenéveseknek, kevés a szórakozási lehetőségük is. Ezért hoztuk létre a Vasmunkás téri ifjúsági parkot. Segít a Vasmű klubja, a Radnóti Kultúrotthon és a Martos Flóra téri park...

1972-12-08MagyarIfjúság
DECEMBER 8. PÉNTEK CSEPELI TÉLI IFJÜSAGI PARK Ifjúsági tánc, közreműködik az ATLANTIS együttes 18 óra
DECEMBER 9. SZOMBAT CSEPELI TÉLI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, közreműködik az ANDROMÉDA együttes 18 óra
DECEMBER 10. VASÁRNAP CSEPELI TÉLI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, közreműködik a HUNGÁRIA együttes 18 óra

1972-12-13EstiHírlap
A múlt másfél évtizedben a tanács és a párt- bizottság egyik fontos feladatának tekintette az iskolák támogatását. Megszerveztük az üzemek iskolapatronáló rendszerét, intézkedéseket tettünk a pedagógusok élet- és munka- körülményeinek javítására. középiskolai ösztöndíjat létesítettünk. Saját erőnkből gyarapítottuk az óvodai férőhelyek számát, ifjúsági parkot, diákklubot építettünk.

1972-12-15Népszava
miért kevés az ifjúsági szórakozóhely?
...A csepeli „Téli ifjúsági parkon” kívül nincs hely. ahová ősztől—tavaszig szórakozni járhatnának a fiatalok. A Belkereskedelmi Minisztérium az üzemi vendéglátó vállalatokat ugyan biztatgatta, hogy a gyárakban. intézményekben működő éttermeikben tartsanak esténként rendezvényeket, a biztatás nem sok eredményt hozott...

1972-12-15MagyarIfjúság
DECEMBER 15. PENTEK CSEPELI TÉLI IFJÜSAGI PARK Ifjúsági tánc, közreműködik az ATLANTIS együttes 18 óra
DECEMBER 16. SZOMBAT CSEPELI TÉLI IFJÜSAGI PARK Ifjúsági tánc, közreműködik az ANDHOMÉDA együttes 18 óra
DECEMBER 17. VASÁRNAP CSEPELI TÉLI IFJÜSAGI PARK Ifjúsági tánc, közreműködik a HUNGÁRIA együttes a szünetben filmvetítés 18 óra

1972-12-29MagyarIfjúság
DECEMBER 29. PÉNTEK CSEPELI TÉLI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, közreműködik az ATLANTIS együttes. Amatőrzenekarok bemutatkozása 18 óra
DECEMBER 30. SZOMBAT CSEPELI TÉLI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, közreműködik az ANDRONÉMA együttes 18 óra

1973-01-23Tükör
Téli klub Csepelen – fiataloknak
A gyárszigeten hosszú ideig nem volt ifjúsági szórakozóhely. A fiatalok bejártak Pestre, vagy nyáron -amíg nyitva tartott – az Ifjúsági Parkot látogatták. Két évvel ezelőtt, 1971 nyarán, nagy eseményre készültek a csepeliek.
A kerületi tömegszervezetek összefogása és sok ezer fiatal társadalmi munkája nyomán felavathatták saját Ifjúsági Parkjukat. Az ősz beálltával azonban ismét előkerült a villamosbérlet, hiszen téli szórakozási lehetőséget továbbra sem találtak Csepelen...
„Van az AFOR bázistelepén egy elhagyott, használaton kívüli kultúrház. Csak néhány szorgos kéz kellene és máris lenne téli klubunk...” Az ÁFOR KISZ-titkára, Szekeres Jánosné kopogtatott ezekkel a szavakkal a XXI. kerületi KISZ-bizottság ajtaján. A javaslat nem hevert sokáig az elintézendő akták között. Pár nap múlva tárgyalások kezdődtek az ÁFOR vezetőivel, és rövid idő alatt megszületett az eredmény. A vállalat a fiatalok rendelkezésére bocsátja a kultúrházat.
A birtokbavétel utáni első napok szorgos munkával teltek el. A fiúk villanyt szereltek, festettek, vakolatot javítottak, a lányok ablakot pucoltak és takarítottak. Két hét alatt újjá varázsolták az ütött-kopott báltermet, felszerelték a fűtést, a színpadot. Ezek után már csak az ünnepélyes avatóra kellett készülniük...
A klub alig nagyobb a főváros átlag művelődési házainál. Egy tekintetben mégis különbözik tőlük. Csak a fiataloké! Huszonéves a klubvezető, a büfés, a rendezők, a zenészek és természetesen a közönség. Tarka ingek, rövid bőrszoknyák, itt-ott kék és bordó farmernadrágok. Vidám nevetés, sodró lendületű tánc, jófajta fáradtságtól csapzott hajfürtök.
Fehér terítős asztalok, cola- és jaffa-társaságokkal. A pincér udvariasan félretol, és hatalmas tál szendviccsel egyensúlyozva halad tovább az asztalok között.
Borravalót kapsz? — kérdezem.
Nagy ritkán, de itt nem is várja az ember. Mindnyájan fiatalok vagyunk...
Beszélgetés a szünetben:
Mi a véleményetek a klubról ?
Vállig érő hajú fiú, ipari tanuló, ő is csepeli:
Mindenképpen nagyszerű! Munka után idejárunk. Közel van, jó a zene, nincsenek balhék, kell ennél több ... ? Egy másik asztalnál leszerelő katonát ünnepelnek.
Két éve, amikor bevonultam, kezdték átépíteni a klubot és most, hogy leszerelek, már igazi törzsközönsége van. Egyszer-kétszer idenéztem szabadság alatt, és megfigyelhettem a fejlődést. Ma már úgy járnak ide a srácok, mintha hazamennének. Ismerik egymást, maguk tervezik a programot ...
Fiatal rendező, a 25. számú Építőipari Vállalat dolgozója:
Annak idején én is sokat dolgoztam a klub létrehozásán. Tudtuk: minél gyorsabban dolgozunk, annál előbb szórakozhatunk. Ez az egyetlen ilyenféle téli klub a fővárosban ...
Így van valóban, Budapest fiatalságának egyetlen nagy téli klubja Csepelen, az ÁFOR-telepen működik. Igaz, több mint 250 ifjúsági klubot tartanak nyilván, de ezek csak korlátozott számban tudnak fogadni fiatalokat. Amíg a többi kerületben panaszkodtak és létesítménygondokról nyilatkoztak, addig Csepelen sok problémát megoldottak a fiatalok és a társadalmi vezetők, közösen! Érdemes — példaként is — felsorolni eredményeiket. Két év alatt nyári Ifjúsági Parkot avattak, létrehozták a Téli klubot. Klubot kaptak a diákok is, és már tervezik —ugyancsak az ÁFOR KISZ-esei — az úttörők nyári paradicsomát!
A rendezőktől hallottam, hogy egy-egy koncertre, vagy vasárnapi klubnapra nagyon sokan idelátogatnak Budáról és Pestről is.
Évekkel ezelőtt mi utaztunk be esténként a városba — mondják. — Most hozzánk jönnek. Talán felismerik majd, hogy nem is olyan nehéz összehozni egy ilyen klubot...
KATONA HORVATH JANOS

1973-01-26MagyarIfjúság
JANUAR 26. PÉNTEK CSEPELI TÉLI IFJÚSÁGI PARK BERGENDY-koncert 18 óra
JANUAR 28. VASÁRNAP: CSEPELI TÉLI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, közreműködik a HUNGÁRIA együttes Ha megnyerte, hadd vigye! — Reklámműsor — jutalmakkal 18 óra

1973-02-02MagyarIfjúság
FEBRUAR 2. PÉNTEK CSEPELI TÉLI IFJÜSAGI PARK Ifjúsági tánc, közreműködik a NEVADA együttes 18 óra
FEBRUAR 3. SZOMBAT CSEPELI TÉLI IFJÜSAGI PARK Ifjúsági tánc, játszik a GESAROL együttes 18 óra
FEBRUAR 4. VASÁRNAP CSEPELI TÉLI IFJÜSAGI PARK Ifjúsági tánc, közreműködik a HUNGÁRIA együttes 18 óra Vendég: Eszményi Viktória

1973-02-09MagyarIfjúság
FEBRUAR 9. PÉNTEK CSEPELI TÉLI IFJÚSÁGI PARK KONCZ ZSUZSA estje. Közreműködnek: Tolcsvayék és a Trió 19 óra
FEBRUAR 10. SZOMBAT CSEPELI TÉLI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, közreműködik a GESAROL együttes 18 óra
FEBRUAR 11. VASÁRNAP CSEPELI TÉLI IFJÜSAGI PARK Ifjúsági tánc, közreműködik a HUNGÁRIA együttes A szünetben filmvet tés 18 óra

1973-02-16MagyarIfjúság
FEBRUAR 16. PÉNTEK CSEPELI TÉLI IFJÚSÁGI PARK Martos Flóra szocialista brigádok találkozója 15 óra Ifjúsági tánc, Bergendy-kon- cert 19 óra
FEBRUAR 17. SZOMBAT CSEPELI TÉLI 16 °ra IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, közreműködik a GESAROL együttes 18 óra
FEBRUAR 18. VASÁRNAP CSEPELI TÉLI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, közreműködik a HUNGÁRIA együttes A szünetben filmvetítés 18 óra

1973-02-23MagyarIfjúság
FEBRUAR 23. PÉNTEK CSEPELI TÉLI IFJÜSAGI PARK Bergendy-koncert 18 óra
FEBRUAR 24. SZOMBAT CSEPELI TÉLI IFJÜSAGI PARK Ifjúsági tánc, közreműködik a GESAROL együttes 18 óra
FEBRUAR 25. VASÁRNAP CSEPELI TÉLI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, közreműködik a HUNGÁRIA együttes 18 óra

1973-03-09MagyarIfjúság
MÁRCIUS 10. SZOMBAT CSEPELI TÉLI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc, közreműködik a GESAROL együttes 18 óra
MÁRCIUS 11. VASÁRNAP CSEPELI TÉLI IFJÚSÁGI PARK Ifjúsági tánc. Közreműködik a HUNGÁRIA együttes A szünetben kisfilm- bemutatók 18 óra

1973-05-05EstiHírlap
IRÁNYÍT A „RADNÓTI”
...A tízéves „Radnóti” időközben a művelődési intézmények egész hálózatát gyűjtötte maga köré. Bálint Lehel, a ház igazgatója mondja:
A „Radnóti” irányítja a Királyerdei Ifjúsági Klubot és a Csillagtelepi If júsági Pinceklubot. Működteti a nyári Ifjúsági Par- kot, a téli Martos Flóra Ifjúsági Klubot, a Csepeli KISZ Diákklubot, s a Csepel Galériát, amely a kerületi tanács határozatával éppen három éve, 1970 márciusában nyílt meg.
E klubok és a művelődési ház számos programjának felsorolására nam vállalkozhatunk, közülük csak példaként említünk néhányat. A művelődési házban működik az 1971 őszén alakult, s azóta már öt sorozatot rendezett-Eizenstein Filmklub, ide tartozik a csepeli Utcaszínház, amelynek tagjai az utcákon, tereken, tehát a szabadban mutatják be műsoraikat. öt éve tartja itt összejöveteleit a Magányosok Klubja, legújabban pedig a Kismamák Klubja, amely a gyermekgondozási segéllyel otthon maradó mamáknak ad minden szerdán művelődési, szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget. A galéria kiállításai kéthetenként változnak, az Ifjúsági Park a legnevesebb beategyüttesek állandó bemutatkozó helye, a Király- erdei Ifjúsági Klubban rendszeresek az ismeretterjesztő előadássorozatok, és így tovább.

1973-05-06MagyarHírlap
...A tíz éves Radnóti Miklós Művelődési Ház irányítja, illetve patronálja rétegklubokat. (A királyerdei ifjúsági klub, a Táncsics Mihály utcai KISZ-diákklub, az Ady Endre utcai ifjúmunkás klub, a Martos Flóra ifjúsági klub az ÁFOR csepeli telepén, a Vasmunkás téri Ifjúsági Park stb.) A kísérletező kedvet mutatja az egyik toronyház alagsorában berendezett ifjúsági pinceklub.

1974-04-27KépesÚjság
...Az Ifjúsági Park naponta 1600 fiatal szórakoztatója. 1971-ben nyílt meg. Azóta májustól októberig nyitva a kapuja. Éppen ma nyitották meg ismét. A program: hangverseny, tánc. Jönnek a fiatalok kéz a kézben, sétálva, andalogva, egymás szemébe merülve.

1974-05-01MagyarHírlap
A CSEPELI IFJÚSÁGI PARK vezetősége közli, hogy technikai okokból május hónapban az ifjúsági park zárva tart. A május 1-re tervezett nyitóprogramot a Radnóti Miklós Művelődési Házban rendezik meg, A hirdetett május havi programokat a Martos Flóra ifjúsági klubban tartják.

1974-06-01IfjúKommunista
Klubavatás
A XXI. kerületi Vasmunkás téren a csepeli ifjúsági park tőszomszédságában korszerű területi ifjúsági klubot avattak április elején. Az OIOT által megrendelt tervek alapján több mint 3 millió forintos költséggel készített komplexum kulcsát Nádor György, az OIOT titkára adta át Dr. Böröcz Istvánnénak, a kerületi tanács elnökhelyettesének, s ezzel a kerület ifjúságának.

1974-09-06MagyarIfjúság
Elismerésre méló gesztus
Három éve működik a Csepeli Ifjúsági Park. A Park környékén lakók sokat bosszankodtak a zenekarok hangereje miatt. A kerületi tanács ebben az évben egy hangterelő fal építését kezdte meg. A parkban rendszeresen fellépő három zenekar az anyagi alapok könnyebb előteremtését segítő szándékkal felajánlotta egyheti tiszteletdíját. Tudom, nem újdonság az, hogy együttesek egy meghatározott célra felajánlják tiszteletdíjukat, illetve gázsi nélkül játszanak, de úgy érzem, ez a gesztus megérdemel néhány sort a fiatalság kedveit lapjában. így a nagy nyilvánosság előtt is köszönetét mondunk ezért az M 7-es, a Mini és a Beatrice együttes tagjainak.
Bálint Lehel igazgató, Radnótii Miklós Művelődési Ház

1974-09-11Népszava
Ablakszemek a csepeli Vasmunkás téren
Este van már, amikor kilépünk az épületből. Sötétségben botorkálunk az alig néhány méterre levő buszmegállóhoz. Sehol egy lámpa, az építők bizony megfeledkeztek a közvilágításról.
Nincs más, hátra — mondta némi keserűséggel Bálinth Lehel, a csepeli Radnóti Miklós Művelődési Ház igazgatója —, saját költségvetésből tervezzük meg a közvilágítást.
No, de ne rontsuk el az összhatást, hiszen ez már a látogatás vége.
Otthont találni
Végh Péter, a papírgyár fiatal munkása a buszmegállónál még az utolsó percben is azt magyarázza, hogy az ifjúmunkás-klub olyan lesz, amilyenné ők teszik. Jöjjek csak vissza egy esztendő múlva. Egy villamoson fedeztem fel a plakátjukat.
Valahogy így kezdődött: „Csepeli fiatalok, szeptember 2-án megnyílik a Vasmunkás téri Ifjúsági Klubház.” Amikor a délutáni órákban az épületet keresgéltem, alig néhány méterre a bejárattól három fiú ült a pádon.
Nahát, nevettek fel —, éppen mögöttünk van, és mi nem is tudtuk.
Bizonyára messziről jöttek ide, hiszen a kerületben már mindenki hallott a klubházról. Az ajtóban álló Végh Péter már április óta, amikor végeredményben felépült a klub, ide jár. Azok közé tartozik, akik az első percektől kezdve igyekeztek otthont találni a falak között. Néhány perc múlva már az asztalnál beszélgettünk, és sorra körépk gyűltek a már törzstagnak számító fiatalok: Mihalik István, Mihály István, Gyöngyösi Antal, Végh Péter és felesége, meg mások.
Kész a program
Ez az első nap, nincs semmiféle hivatalos ceremónia. öt óra után néhány perccel már jócskán igyekeznek befelé a fiatalok. Főként fiúk, később lányok is jönnek. A játékasztaloknál már kezdetét vette a játék. Sokan meg csak beszélgetnek. Ebben a modem, tetszetős klubhelyiségben munkásfiatalok szórakoznak. A típusépület egy leendő épületsorozat első, talán kísérleti példánya, itt, a Csepeli Ifjúsági Park közvetlen szomszédságában. (No, korántsem tökéletes, technikai hibái máris előbukkantak; az olajtüzelésű kályha adagolása, az el nem készült belső világítás, a parányi mellékhelyiségek stb.)
Sajnos, a népművelőket sohasem kérdik meg tervezés közben, hogy mire lenne szükségük — foglalja össze következtetéseit az igazgató. — Nem veszünk részt semmilyen módon a tervezésben és ennek mindig a kárát látjuk később. Ezt az épületet sem tartom ideálisnak, hiába szép ...
De azért a csepeli fiatalok nagyon örülnék az új klubnak. Hogy miért?
Itt meghallgathatjuk a legfrissebb beatszámokat.
Mert valóban klubjellege van. '(Zsíroskenyeret is kapunk hagymával. Sört is adnak, igaz, hogy 7,20-ért, ami jóval olcsóbb lenne, ha a szomszédos közértben szereznék be az italt.)
Jól érezzük magunkat, hiszen itt szórakozni lehet.
Pestre nemigen járunk be, ez meg alig néhány percre van otthonról jövet. És itt műsor és program is lesz.
Valóban, a program már el is készült.
Eddig nyolcvanan iratkoztak be. Az épületben 140 szék van, és a számítások szerint 200 tagsági hely. Akik az elmúlt hónapokban már eddig is idejártak vendégkönyv bejegyzése szerint — azoknak küldték ki a tagsági meghívókat. A klubtagság ugyanis hivatalos, zártkörű jelleget ölt. A zárt kör valójában nagyon is nyitott. Havonta 10 forintért minden munkásfiatal beléphet, amíg lehet. Vendégeket is hozhatnak magukkal, de azoknak már fizetniük kell.
Munkásfiataloknak csináljuk ezt a klubot. Elsősorban a környékbelieknek, bár most messzebbről is jönnek, hiszen ez az új és ez az érdekes — mondta Bálinth Lehel igazgató.
Nem hiszem, hogy azért ki rekesztenék a csepeli diákokat. (Most is itt ül közöttük a harmadikos középiskolás Németh Ágnes, aki bevallása szerint nagyon szívesen járna ide rendszeresen is, csakhogy a középiskolásoknak külön klubjuk van a gimnáziumban.)
A klub felé tartanak...
A Vasmunkás téri klubnak máris családias, intim hangulata van. Ahogy esteledik, egyre többen lesznek. Már valamennyi asztalnál ülnek. Nagyobb a zsivaj, de mégis jóleső érzés hallgatni. Az épület létjogosultságot nyert. Az Országos Ifjúsági Oktatási Tanács és a KISZ ötlete (a pártszervezet és a tanács támogatásával), termékeny talajra épült. Az ötmillió forintos beruházás valószínűleg meghozza majd gyümölcsét. A csepeli tanács közművelődési hálózata pedig gazdagabb lett egy új létesítménnyel.
A Vasmunkás téren egyelőre csak az új épület égő ablakszemei szórják kifelé a fényt. A homlokzaton még nem készült el a világító transzparens. A sötét, kertes utcákból homályos figurák bukkannak fel. míg a buszra várakozunk. A klub felé tartanak. Nem kell már az utcán csellengeniük. Szémann Béla

1974-10-01IfjuságiMagazin
Három éve működik a hozzánk tartozó csepeli Ifjúsági Park. A környék lakói sokat bosszankodtak a zenekarok hangereje miatt. Ezért a kerületi tanács ebben az évben egy hangterelő fal építését kezdte meg. A Parkban rendszeresen fellépő három együttes egy heti tiszteletdiját ajánlotta fel, hogy a szükséges anyagi fedezetet könnyebben előteremthessék. Tudom, nem újdonság, hogy zenekarok egy-egy meghatározott célra felajánlják tisz- teletdijukat, illetve gázsi nélkül játszanak, de úgy érzem, ez a gesztus mégis megérdemel néhány sort a fiatalság kedvelt lapjában. Így, a nagy nyilvánosság előtt is köszönetét mondanánk az M7-es, a Mini és a Beatrice együttesek tagjainak. Bálinth Lehel, igazgató Radnóti Miklós Művelődési Ház

1975-04-25MagyarIfjúság
A P. Mobil országjáró körúton
Májusban az ország 17 ifjúsági klubjában lépünk fel - mondja Schuster Lóránt, a P. Mobil vezetője -, többé-kevésbé rendszeresen. így május elsején mi nyitunk a csepeli ifjúsági parkban, ahol azután egész nyáron vasárnaponként játszunk a fiataloknak. Ugyanígy csütörtökönként a lőrinci ifjúsági parkban adunk koncerteket és május 18- án például a dunaújvárosi fiatalok előtt mutatkozunk be. Az előző évek gyakorlatához híven idén többször fellépünk a budai ifjúsági parkban is.

1975-05-29Népszava
A Csepeli Ifjúsági Parkból Mann Tibor tájékoztatott bennünket.
Náluk hétfőn, szerdán, pénteken gépzene szól, csütörtökönként az Universal, most szombaton ugyancsak a lengyel Test együttes, valamint a Thomastic és a Spirál játszik, vasárnap pedig a Pyramis és a Beatrice szórakoztatja a fiatalokat. Június 1-én egyébként könyvnapi vetélkedőt is rendeznek, Cs. Németh Lajos közreműködésével és Expressz- vetélkedővel egybekötve.

1975-06-05Népszabadság
A csepeli Ifjúsági Park mellett lakom családommal. Annak idején örömmel fogadtuk a hírt a park építéséről. Olvastuk az újsága bán: hangszigetelő falakat szerelnek fel, hogy a hangversenyek ne zavarják a a környékbeliek nyugalmát. Nem így történt. Amióta a parkot elfoglalták a fiatalok, gyakori, hogy délutántól késő estig szinte elviselhetetlen a nagy zenebona.
Kétségtelen, hogy az ifjúságnak joga van a szórakozáshoz, de az itt 'lakó családoknak, kisgyermekeiknek is létszükséglet a pihenés, az alvás. Hogy kit mi szórakoztat, az egyéni ízlés dolga. A környékünkön valamennyiünket — időst, középkorút, egészségest, beteget — a tombo- lóan hangos beatmuzsika eltűrésére kényszerítik.
Maguknak a fiataloknak az érdekében is mérsékelni kellene a zajorgiát. A túl erős hang — még ha zene is — mindenki egészségére ártalmas. Ügy látszik, fiataljaink nem gondolnak rá, hogy ez milyen veszélyeket rejt magában, ezért e tekintetben is felvilágosításra szorulnának.
Gampe Ivárolyné
Bp. XXI., Bajcsy-Zsilinszky u.

1976-04-29EstiHírlap
MAJALISSAL KEZDŐDIK
Ifjúsági napok Csepelen
Ma sajtótájékoztatón ismertetik a csepeli ifjúsági napok műsorát. Az idén negyedik alkalommal rendezik meg a XXI. kerületi fiatalok hagyományos programját. A munkásfiatalolt, a diákok és az úttörők mintegy száz különböző kulturális, politikai, szakmai és sport- rendezvényen vehetnek részt. Az ifjúsági napokat május 1-én nyitják vidám majálissal, a Csepeli Ifjúsági Parkban.

1976-09-04EstiHírlap
MUNKÁSF1LMNAPOK
Disco és vetélkedő
A mai programban este 8-kor Filmzene-disco és filmvetélkedő szerepel a csepeli Vasmunkás téri ifjúsági parkban. A közelmúltban bemutatott vagy éppen most műsoron szereplő, továbbá néhány őszi filmújdonság népszerű filmjének zenéjéhez kapcsolódó kérdések hangzanak el a vetélkedőn. Játélcvezető az ismert lemezlovas: Keresztes Tibor. (Rossz idő esetén a zenei vetélkedő színhelye: az ifjúsági ház). Vasárnap délelőtt 10 óra-' kor a munkásfilmnapok programjának kiegészítéseképpen gyermekmatinéban vetítik a Tatay Sándor regényéből készült Puskák és galambok című filmet a Rideg Sándor Művelődési és Ifjúsági Házban. Délután fél 5 órai kezdettel mutatják be, ugyancsak a Rideg Sándor Művelődési és Ifjúsági Házban Gábor Pál Tiltott terület című filmjét, amely Vészi Endre Füstsza- gúak című novellájából készült. Ezt követően 18 órai kezdettel a közönség és az alkotók beszélgetésére kerül sor, amelyen részt vesz Vészi Endre író, Zsombolyai János, a film operatőre és Némethy Ferenc színművész.

1977-04-22MagyarIfjúság
CSÍN - ötödször
Immár ötödik alkalommal rendezik meg Csepelen a hagyományos ifjúsági napokat. A kék nyakkendős pajtásoktól kezdve az ifjúkommunistákig sokakat megmozgató eseményre április 21. és május 1. között kerül sor. A változatos programok közül is kiemelkedik az alapító KISZ-tagok találkozója, a kommunista szombat, a honvédelmi verseny, a tavaszi divatbemutató és az úttörőolimpia. Az események között rangos helyet foglal el a különböző sport- és szakmai vetélkedők, klubestek sora, az általános iskolák kórusainak találkozója és a nemzetközi kosárlabdatorna. A munkásosztály nemzetközi finnepén, május elsején majálissal zárul az V. CSÍN, és egyúttal a csepeli ifjúsági park is megnyitja kapuit.

1977-05-07Népszabadság
Csepeli ifjúsági napok
A legutóbbi évekhez hasonlóan a KISZ XXI. kerületi bizottsága az idén is megrendezte a csepeli ifjúsági napokat. Április 21-e és május 1-e között tizenegy napon át gazdag program várta a csepeli fiatalokat. Az ifjúsági parkban megtartott záróünnepély...

1977-07-19EstiHírlap
ÚJ MOZI.
Csepelen, a nyári ifjúsági parkban megnyílt a kertmozi. A XXI. kerületi művelődési központ újabb tennivalóit ma vitatják meg a csepeli tanács vezetői.

1977-08-02EstiHírlap
...A Nyári Ifjúsági Park Csepel egyik legnépszerűbb szórakozóhelye, ahová sokan látogatnak el a fővárosból is. A parkban kertmozi is nyílt. …

1977-08-17EstiHírlap
...Augusztus 20-án a Csepeli Ifjúsági Parkban a Nevada és a Vastaps együttes műsorát tekinthetik meg.

1977-08-18EstiHírlap
XXI. KERÜLET
A csepeli ifjúsági parkban augusztus 20-án és 21- én 17 órakor beat-koncer- teket tartanak.

1978-04-13EstiHírlap
...A Csepeli Ifjúsági Parkban szombaton és vasárnap a megszokott táncos rendezvények szerepelnek ezen a nyáron is: fellép az M7-es, a Kati és a-Kerek- Perec, a Beatrice es a Sprint együttes. Új kezdeményezés a Kertmozi az ifjúsági parkban műsor, amely hétköznapokon működik a FÖMO támogatásával.

1978-04-29EstiHírlap
XXI. KERÜLET
A Csepel ifjúsági parkban május elsején ünnepi évadnyitót tartanak a Start és a Beatrice együttes közreműködésével.

1978-06-24Esti Hírlap
Szintén újnak számít a Csepeli Ifjúsági Parkban megnyíló Park mozi.

1978-08-19EstiHírlap
XXI. kerület
A Csepeli Ifjúsági Parkban ma és holnap koncerteket rendeznek. Ma: utcabál, 20-án 10 órától vidám bohócparádé gyermekeknek.

1979-04-17EstiHírlap
A CSEPELI Ifjúsági Park május elsején nyitja meg kapuit. A nyári évadban több mint húsz beategyüttes ad itt műsort. A többi között fellép a V. Motor Rock, a Korál, a Generál és a Hungária együttes.

1979-04-29EstiHírlap
XXI. kerület
A csepeli ifjúsági parkban ma délután 6 órakor a Ra II. együttes koncertezik, 19 órától kaszkadorbe- mutatót rendeznek, 20 órától Radics Béla és a Tűzkerék együttes zenél.
Holnap 18 órától az SOS, 20 órától a Beatrice együttes koncertezik.
Május l-én pedig ugyancsak 18 és 20 órakor fellép az Andromeda zenekar és a Korál együttes.

1979-08-18EstiHírlap
Augusztus 20-án. este 7 órai kezdettel A CSEPELI IFJÚSÁGI PARKBAN AZ OMEGA EGYÜTTES KONCERTJE
Közreműködik a Star-együttes.
Jegyek válthatók a Csepeli Ifjúsági Parkban: XXI., Vasmunkás tér. Telefon: 147—303.
Az előadás napján pénzlárnyitás 14 órakor.
Megközelíthető a csepeli Tanáesház tértől a 48-as autóbusszal.

1979-08.Budapest
Kőbányai János: Tabáni beatünnep
...A Csepeli Ifjúsági Park vezetője — miután nem éppen kesztyűs kezű módszereiket bíráltam, nekem támadt: „Könnyű dicsérnie a tabáni koncertek békés lebonyolítását, ott nincs semmi olyan anyagi érték, amit félteni kellene." Én nem az anyagi értékeket féltettem.)...

1980-04-18Népszabadság
...májusban: 1-én nyit a margitszigeti Vörösmarty és a Csepeli Ifjúsági Parkban működő kertmozi...

1980-05-07Népsport
Csepeli Park Kert 8—9. és 11—14., f9; 10-én este 8: Rolls együttes disc-jockey: Csonka Sándor + rövidfilm-összeállitás.

1980-05-14.NemzetiSport
Goodbye és ámen (mb. ol)* Csepeli Park Kert 15—16. és 18—21., f9; (Fedett nézőtér),
17-én este 6; Tűzkerék együttes és Radios Béla. Közreműködik az Aréna együttes + rövidíilm-összeállítás.

1980-05-21Nemzetisport
Kígyótojás (mb. NSZK—am)** Csepeli Park Kert 22—23 és 25—28 f9 (fedett nézőtér),
24-én este 3 órakor: Zenit együttes' disc-jockey: Csonka Sándor + rövidfilmsorozat.

1980-05-28NemzetiSport
Kicsi a kocsi, de erős (mb. am) Csepeli Park Kert 29- 30 és 1—4, f9,
31-én este 8: Korai együttes koncertje + rövidfilmsorozat. (Fedett nézőtér);

1980-05-10Népszava
A Csepeli Ifjúsági Parkban szombaton este a Rolls együttes ad koncertet, a KISZ Diákklubban pedig disco-műsor lesz szombaton délután.

1980-05-14Népszava
Good bye és ámen (mb. ol.)*: Csepeli Park Kert 15—16. és 18—21, f9, (Fedett nézőtér).
17-én este 8: Tüzkerék együttes és Radics Béla. Közreműködik az Aréna együttes + rövid- film-összeállítás.

1980-05-21Népszava
Kigyótojás mb. NSZK—am.)* Csepeli Park Kert 22—23. es 25-28. f9 fedett nézőtér),
24-en este 8 orakor: Zenit együttes disc- jockey: Csonka Sándor + róvidfiimsorüzat.

1980-05-28Népszava
Kicsi a kocsi, de erős (mb. am.) : Csepeli Park kert 29—30. és 1—4. f9,
31-én este 8: Koral együttes koncertje + rövidfilm-sorozat (Fedett nézőtér).

1980-06-01IfjúságiMagazin
MAGYAR ROCKOPERA
A hetvenes évek közepén a Bergendy-együttes volt a legnépszerűbb popzenekar. Nem volt olyan hónap, hogy ne szerepeltek volna, akár több dallal is a slágerlistákon. Könnyed hangvételű „easy listening” zenét játszottak és volt egy ragyogó frontemberük: Demjén „Rózsi”.
Miután ö kivált az együttesből, hosszú ideig nagy csend vette körül őket.
Az elmúlt évben aztán végre megtört a jég az együttes körül. Villog a fény című daluk újra felkerült a sikerlistákra és július 21-én sor került nagyszabású vállalkozásuk ősbemutatójára: a Csepeli Ifjúsági Parkban előadták Andersen meséje alapján A rendíthetetlen ólomkatona című rockoperájukat. A művet, amelynek verseit Mezei András írta, ez év elején a rádió 8-as stúdiójában felvették és nemrégiben hanglemezen is megjelentették.
A lemezt hallgatva — úgy tűnik — a kísérlet sikeresnek bizonyult és kellemes meglepetés meglehetősen rock- és diszkócentrikus popéletünkben.
Ugyanakkor elindítja az együttes másodvirágzását, hisz a művet — újabb és régebbi szerzeményeik mellett — játszani fogják nyári turnéjukon is: az építőtáborokban, klubokban, ifjúsági parkokban.

1980-06-04NemzetiSport
Halló, kecskeszakáll! (mb. 1) Csepeli Park kert 5—6-és 8—11. 9; (Fedett nézőtér),
7-én este 8 órakor: ROLLS együttes, disc-jockey: Csonka Sándor- + rövidfilm-sorozat.

1980-06-11EstiHírlap
VILÁGVÉGÉ KÖZÖS AGYUNKBAN (mb. ol—am)* Csepeli Park Kert 12—13 és 15— 18, 9 (fedett nézőtér),
14-én este 8: FORMA 1. és Mixtay Melinda, disc-jookey: Csonka Sándor -r Rövidfilm-sorozst.

1980-06-18NemzetiSport
Karate (jap) Csepeli Park Kert 19—20 és 22—25, 9 (fedett nézőtér),
21-én este 8: REFLEX együttes, disc-jockey: Csonka Sándor-+-rövidfilm-sorozat.

1980-06-25NemzetiSport
A férfi, aki szerette a nőket (mb. fr.)** Csepeli Park Kert 26—27 és 29—2, 9-kor (fedett nézőtér), 28-án, este 8: ZENIT együttes, disc-jockey: Csonka Sándor -+ rövidfilmsorozat.

1980-07-01MagyarHírlap
Befejezéséhez közeledik a Magyar Honvédelmi Szövetség eddig egyik legnagyobb szabású rendezvénysorozata, amelyet 35. év szabad hazában címmel hirdettek meg. A vetélkedősorozat zárásaként július 11-én, pénteken délután 3 óráiét a csepeli ifjúsági parkban juliáliát szerveznek, amelyen kisorsolják a vetélkedő nyerteseit.

1980-07-02MagyarHírlap
Vadállatok a fedélzeten (sz.) Csepeli Park Kert- mozi 3—4 és 6—9.: este 9-kor (fedett nézőtér),
5-én este 8-kor: a Mini együttes koncertje. Rock-disco lemezlovas: Csonka Sándor + rövid-filmsorozat.

1980-07-09MagyarHírlap
Dicsőségre ítélve (am.) Csepeli Park Kertmozi l0 es 13— 16.; 9-kor (fedett nézőtér),
ll-én 15 h-tól az MHSZ Juliális keretében a Rockwell és a Hobo Blues Band koncertje + rövidfilmsorozat.
12-én este 8: Zenit és a Color együttes koncertje. Rock-disco lemezlovas: Csonka Sándor + rövidfilmsorozat.

1980-07-16MagyarHírlap
Folytassa, cowboy! (ang) Csepeli Park Kert 17 —18. és 20—23. h9 (fedett nézőtér),
19-én este 8: A REFLEX együttes koncertje. Rock Disco lemezlovas: Csonka Sándor + rövid film-sorozat.

1980-07-19MagyarHírlap
HARMINCÖT EV SZABAD HAZÁBAN.
Ünnepélyes sorsolással befejeződött a Magyar Honvédelmi Szövetség egész országot átfogó nagy vetélkedő-sorozata. A csepeli ifjúsági parkban rendezett nyilvános sorsoláson a fddijat, a Lada személygépkocsit Orbán Eerencné, nyékládházi, a kétszemélyes kéthetes szovjetunióbeli utazást Karanyicz András, egri. a kétszemélyes kétheles miskolc-tapol- cat üdülést Aranyosi Miklós, sárospataki, az egyszemélyes kéthetes mis- kolc-tapolcat üdülést Keresztesi Peter, gyöngyösi lakos nyerte.

1980-07-23MagyarHírlap
Joseph Andrews (mb. ang)** Csepeli Park Kert 24—25. és 27—30. h9 (fedett nézőtér).
26-án este 8: ROLLS együttes koncertje. Rock, disco. lemezlovas: Csonka Sándor + rövidfilmsorozat.

1980-08-06MagyarHírlap
Bosszúvágy (mb. am.) Csepeli Park Kertmozi 7—8. és 10—13.: este f'9-kor (fedett, nézőtér). — .
9-én este 8-kor: A Zenit együttes koncertje. Rock-disco lemezlovas: Csonka Sándor + Rövidfilmsorozat.

1980-08-20MagyarHírlap
A biztosan ölő Sárkány Lady (jap) ** Csepeli Park-K ertmo zi 21—2:2. és 24—27.: este n9-ikor (fedett nézőtér).
23-án este 8-kor: a Reflex együttes koncertje. Rock-disco lemezlovas Csonka Sándor + Rövidfilmsorozat.

1980-08-27MagyarHírlap
Evita (Rockopera + rövid-filmműsor). Esőnapók: 29.. 31. Amennyiben a kedvezőtlen időjárás miatt a rockopera előadasa nem marad el, úgy az esőnapokon is a filmet vetítik. — Csepeli Park-Kertmozi 28—29. és 31—3.: este h8-kor (fedett nézőtér);
30-án, este 8-kor: a Hungária együttes .koncertje. Rock-disco lemezlovas: Csonka Sándor + Rövidfilmsorozat.

1980-09-10EstiHírlap
MONDD, HOGY MINDENT MEGTESZEL ÉRTEM (mb. ol)* Csepeli Park Kert 11—12 és 14 —17, f8 ('fedett .nézőtér)
Szombat este 8: ROLLS és az ÜJ SKORPIÓ együttes koncertje. Rock disco lemezlovas: CSONKA SÁNDOR + Rövidfilmsorozat.

1980-12-01IfjúságiMagazin
December 26: Szabadtéri koncertet ad a H. I. T. együttes a csepeli Ifjúsági Parkban

1980-05-01IfjúságiMagazin
Július 4-én, este a Csepeli Ifjúsági Parkban a rockutánpótlás mutatkozik be. A rockdalpályázaton legeredményesebben szerepelt amatör zenekarok seregszemléje. Zárókoncert: KORÁL.

1981-04-23Népszabadság
...A társadalmi munka során körülkerítették a Duna utcai nyugdíjasházat, az Árpád utcában játszóteret létesítettek, a napközis táborban kicserélték a drótkerítést, s felújították a Vasmunkás téri ifjúsági park játszóeszközeit, padjait.

1981-04-30VasNépe
Országos rockdal pályázat
Pár hónapja rockdal pályázatot hirdetett az Ifjúsági Magazin. Az országból négyszázan jelentkeztek, szólisták és együttesek. A napokban eredményt hirdettek.
Jelentős vasi siker, hogy a szombathelyi Művelődési és Sportház zenekara, a LORD együttes megnyerte a versenyt, egy miskolci és egy budapesti zenekar előtt.
Az ifjúsági lap ez alkalomból rövidesen bemutatja a szombathelyi fiatalokat, s meghívta őket nyilvános szereplésre Budapestre, a csepeli ifjúsági parkba.

1981-05-06MagyarNemzet
Sheila meghalt és New Yorkban él (mb. am) Csepeli Parkszínpad 7— 8 és 11—12. 8 (fedett nézőtér).

1981-05-14EstiHírlap
CSEPELI ROCK KUPA
A Rideg Sándor Művelődési Ház rock- és disco- klubjában hetek óta szombatonként egy-egy amatőr együttes mutatkozik be. A közönség szavazott a zenekarokra, és a május 16-án, 15 órakor kezdődő döntőbe a következők jutottak: Triton, Génius, Lobogó, Prognózis, Nylon. Egymás után mutatják be műsorukat, és a Csepeli Szabadidő Parkban, még ezen a napon kihirdetik, hogy ki nyeri el a rockkupát. A zsűri tagjai : Komjáthy György, Benkő László és Arató András. A programot a HIT együttes koncertje zárja.

1981-05-27MagyarNemzet
Hazatérés (inb. am)** Csepeli Parkmozi f9, (fedett nézőtér).

1981-06-24NemzetiSport
Kóma (mb. am)** Csepeli Parkmozi 25—26 és 29— I. , 9 (fedett nézőtér), 3. hétre prol.
Gyalog galopp (mb. ang) Csepeli Parkmozi 28-án 9 (fedett nézőtér).

1981-07-04
Július 4-én, este a Csepeli Ifjúsági Parkban a rockutánpótlás mutatkozik be. A rockdalpályázaton legeredményesebben szerepelt amatör zenekarok seregszemléje. Zárókoncert: KORÁL.
Az IM rendezvénye.
A KISZ Központi Bizottságával közösen hirdettük meg az év elején a rockdal- pályázatot, amelyre mintegy 200 pályázó több száz dalt küldött be. A kiírásnak megfelelően a zsűri két kategóriában hirdetett eredményt.
Az előadóművészi engedéllyel rendelkező hivatásosak által beküldött dalok között a Beatrice együttes Nem nekem tanulsz című számát találta a legjobbnak.
Második lett a Kormoran együttes Tisztelgés az ember előtt című dala, harmadik a H. I. T. együttes Királyként is élhetnél című száma.
Az amatőr kategóriában első helyre a Lord együttes Ne higgy senkinek, másodikra a Reflex együttes Magyar - ország című dala került, s harmadik lett a Golf együttes, amely több nótát is ne- vezett.
A zsűri két külön- díjat is odaítélt: a P. Mobil együttes Honfoglalás című dala és a Grávis együttesé Hé, mondd, menynyit ér című dala nyerte el.
A döntőbe jutott dalokból egy csokorra valót a televízió is bemutatott, s a pályázatra beküldött legjobb amatőregyüttesekkel a közönség július 4-én a Csepeli Ifjúsági Parkban találkozhat, ahol a rockutánpótlás seregszemléjét rendezzük meg. A pályázat helyezett és egyéb dalai is remélhetően gyakran hallhatók lesznek majd a nyár folya. mán, elsősorban az élő koncerteken.

1981-07-10MagyarIfjúság
A XXI. kerületi Rideg Sándor Művelődési Ház szerdánként játszónapot, diaporámás műsort, péntekenként diszkózenét szervez, az ifjúsági parkban szombaton rockzene, vasárnap délelőttönként, sokféle játék, sportverseny várja a csepeli fiatalokat.

1981-07-15MagyarHírlap
Elszakadás (mb. am)** Csepeli Parkmozi 19-én 9 (fedett nézőtér).
Az Olsen-banda boldogul (mb. dán) Csepeli Parkmozi 16. és 20—22. 9-kor (fedett nézőtér).
CSEPELI PARKMOZI
17-én 21 órakor az ŐRI vidám zenés műsora. Műsorvezető Antal Imre + rövidfilm- müsor,
18-án 6 órakor a Hobo Blues Band-koncert + Rövidfilm-összeállítás,
19- én 6 órakor Szuperdiszkó (fedett nézőtér).

1981-07-22Népszava
Uvegtörők (ang., •*): Csepeli Parkmozi 23—24 és 21—29, f9 (fedett nézőtér).
Csepeli Parkmozi. 25-én du. 6: Solaris és P. Box koncert + Rö- vidfilm-összeállttás; 26-án du. 6: Szuperdiszkó (fedett nézőtér).
Éjjel nappal énekelek (jug.): Csepeli Parkmozi 26-án f9 (fedett nézőtér).

1981-07-29. Népszava
Muppet show (mb. ang.) Csepeli Parkmozi 30—31, és 3—5, 19 (fedett nézőtér);
Csepeli Parkmozi 1-én du. 6: Rolls és Carát koncert + Rövid- film-összeállítás.
Az egyik énekel, a másik nem (fr—belga)* Csepeli Park- mozi 2-án f9 (fedett nézőtér);

1981-08-05. EstiHírlap
SOLO SUNNY (mb NDK)** Csepeli Parkmozi 6—7 és 9— 12 f9 (fedett nézőtér)
Csepeli Parkmozi 8-án du 6: Karthago- és Missio- koncert + rövidfilm-összeállítás

1981-08-12EstiHírlap
SERIFF AZ ÉGBŐL (ol) Csepeli Parkmozi 13—14 és 16— 19 f9 (fedett nézőtér)
Csepeli Parkmozi 15-én 6 órakor: KARAVÁN, P. BOX- és COLOR-koncert + Rövidfilm-összeállítás

1981-08-19Népsport
Kopaszkutya (m.)* Csepeli Park- mozi . 20-án és 23—26., f9 (fedett nézőtér).
Csepeli Parkmozi 21-én du. 6: Tüzkerék és Fáraó koncert. + Rövidfilm- összeállítás. 22- én du. 6: Dominó zenekar.
Hollywood, Hollywood (am.) Csepeli Parkmozi 22-én f9 (fedett nézőtér).

1981-08-26MagyarHírlap
Egy zseni, két haver, egy balek (mb. ol.—ír.—NSZK) Csepeli Parkmozi 27—28 és 30—2, 8-kor (fedett nézőtér).
Csepeli Parkmozi 29-én du. 6: East és Denevér koncert + Rövidfilm- összeállítas.

1981-09-02.Népsport
Rendőrök háborúja (fr)** Csepeli Park- mozi 8 (fedett nézőtér).

1982-04-16.MagyarIfjúság
Hirdetés
MÁJUSTÓL SZEPTEMBERIG, kellemes nyári estéken igazi kikapcsolódás a KERTMOZI!
Kertmozi a Csepeli Szabadidő Parkban. Rossz idő esetén fedett nézőtérrel. Kellemes környezetben, állandó büfészolgálat. XXI., Vasmunkástér Pénztárnyitás 6 órakor. Jegyrendelés telefonon is: 147-303

1982-05-05PestiMűsor
PROGNÓZIS — 8-án Budapest, Csepeli IP (19 óra).

1982-05-12.PestiMűsor
mini — 15-én Budapest, Csepeli IP (20 őra)

1982-05-12MagyarHírlap
Szuperexprcssz (mb. jap.)*, Csepeli Park mozi 13-14 és 16—19, f9 (fedett nézőtér),

1982-05-19PestiMűsor
ROLLS FRAKCIÓ — 22-én Budapest, Csepeli IP (20 óra).

1982-05-19MagyarNemzet
Alma (am)* Csepeli Park mozi 20—21.. és 23—26., 19 (fedett nézőtér).

1982-05-26PestiMűsor
H.I.T. — 29-én Budapest, Csepeli IP (19 óra).

1982-05-26EstiHírlap
A kobra napja (mb. ol)** Vörösmarty kert f9, Csepeli Parkmozi 27—29-én és 31—2, (fedett nézőtér)

1982-06-02EstiHírlap
Ez Amerika (am)** Vörösmarty kert 9. Csepeli Parkmozi 3—4 és 6—S (fedett nézőtér!) f9.

1982-06-09PestiMűsor
BOJTORJÁN — 13-án Budapest, Csepeli IP (19 óra).
ESZMÉNYI VIKTÓRIA — 13-án Budapest, Csepeli IP (19 óra).

1982-06-16EstiHírlap
Hárman a slamasztikában - Csepeli Parkmozi 17—18 és 20— 23, f9 (fedett nézőtér).

1982-06-18MagyarIfjúság
Color: június 19-én Csepeli Ifjúsági Park

1982-06-30EstiHírlap
Földrengés Tokióban (jap) Csepeli Parkmozi 1—2 és 4—7, 9.

1982-07-07EstiHírlap
Honda lovag (mb. jap) Csepeli Parkmozi 8—9 és 11—14, 9-kor.

1982-07-14PestiMűsor
CSEPELI SZABADIDÖ-PARK (Budapest, XXI., Vasmunkás tér) — 17-én LOBOGÓ (18 óra), VIKIDAL GYULA+KUGLI (20 óra).

1982-07-21PestiMűsor
CSEPELI SZABAD IDŐ PARK (Budapest, Csepel, Vasmunkás tér) — 24-én NINIVE, CSIGABIGA, PROGNÓZIS, ROLLS FRAKCIÓ (18 órától).

1982-07-22Népszabadság
Kakadu és a többi
(...)Nagy Jánosné csepeli olvasónk leveléből viszont arról értesülhettünk, hogy neki a rikácsolásról jut eszébe a papagáj, valamint egy és más. (…) Ám mi ez a hangerő ahhoz képest, amelyet a környékbeli ifjúsági park produkál az időnként ott fellépő rockzenekarok jóvoltából. Hangerősítőik jócskán túlszárnyalják a madarakéit, mintegy jelzik, hogy a leleményes ember ebben már lepipálta őket. (…) A csendrendeletet, amelynek végrehajtását az illetékesek gyakran hangosabban követelhetnék meg.

1982-07-28EstiHírlap
Honda lovag (mb. jap) Csepeli Parkmozi 8—9 és 11—14, 9-kor.
A seriff és az. idegenek (mb. ol) Csepeli Parkmozi 29—30 és 1—1, 9

1982-08-04EstiHírlap
A fekete paripa (mb. am.) Csepeli Park 5—6. és 8—11. f9.

1982-08-11EstiHírlap
Én és Caterina (mb. ol) Csepeli Parkmozi 12—13 és 10—18, C9.
CSEPELI SZABADIDŐ PARK (Budapest Csepel, Vasmunkás tér) — 14-én LOBOGÖ (18 óra), VIKIDAL GYULA + KUGLI (20 óra).

1982-08-18PestiMűsor
GM 49 — 21-én, Budapest, Csepeli IP (18 óra),

1982-08-20MagyarIfjúság
Prognózis: augusztus 21-én Csepeli Ifjúsági Park.

1982-08-22A jövőMérnöke
Benkö-interjú
Nagy siker, szólok szerényen: a magyar rockzene egyik meghatározó, illusztris egyéniségét, Benkó Lászlót rávettem egy háromperces interjúra. (Utólag úgy tűnik, nem is volt nehéz, csak addig, amíg a közelébe férkőzhettem.) Mindez történt a Csepeli Ifjúsági Parkban, ahol is a Rolls frakció nevű zenekarnak nyújtott igen hatékony zenei segítséget barátjával, Molnár György (Elefánt) szólógitárossal egyetemben. A két omegás erősen feldobta a Rolls tehetséges, újszerű muzsikáját, Elefánt gitárosimprovizációja valós zenei értékeket hordozott. Első kérdésemre, mellyel az Omega közel jövőbeni programját tudakoltam, a következő választ adta Benkő László:
- Igen, hát most hajtós napok következnek, ugyanis küszöbön van a 20 éves fennállásunk alkalmából tervezett koncert, ami nem is koncert, inkább zenés színház, Jancsó Miklós nevéhez fűződik az alapötlet, egy történet, melynek középpontjában Báthory Erzsébet, a szadista fejedelemasszony áll. Jancsó kezdettől fogva szimpatizál a rock-mozgalommal, filmjeiben kisebb- nagyobb szerepet kapott már Szörényi Levente, Kovács Kati, Cseh Tamás is. Kölcsönös az öröm, hogy együtt dolgozhatunk.
- Mikorra várható a bemutató?
- Október elején indítjuk az előadás-sorozatot, s addig játsszuk, amíg a kézilabdavilágbajnokság el nem kezdődik. Ugyanis mindkét rendezvénynek a Sportcsarnok ad otthont. Ha itt Budapesten végeztünk, megyünk Nyugatra, ott is bemutatjuk a produkciót.
- Ezzel sajnos végeszakadt a beszélgetésnek, Benkő László elsietett. (...)
Tóth Béla Endre

1982-08-28PestiMűsor
CSEPELI SZABADIDÖ-PARK (Budapest, Csepel, Vasmunkás tér) — 31-én MISSIO (18 óra), H. I. T. (20 óra).

1982-09-01Népszava
Hová tűnt Agatha Christie? (ang.)* Csepeli Parkmozi 2—3. és 5—8. 8-kor.

1982-09-08Népszava
Kilenctől ötig (mb. am.) Csepeli Parkmozi 9—10. és 12—15, h8.

1982-09-08PestiMűsor
H.I.T. — 11-én Budapest. Csepeli IP (18 óra),

1982-09-17EstiHírlap
A CSEPELI SZABADIDŐ PARK holnap zárja kapuit. A zárókoncerten este 6 órától a következő a menetrend: a Radír és a Sikátor együttes után a Rolls frakció játszik, színpadra lépnek Debreczeni Ferenc, Molnár György és Benkő László az Omegából.

1983-04-07Népszava
Nemcsak Csepelről
Keresek egy csepeli népművelőt, hogy a nyári olvasótáborról beszéljek vele. A művelődési házban mondják, hogy a klubba ment, ott pedig a közeli szabadidő-parkhoz irányítanak. A szabadidő-parkban kisebb embercsoport. Tanácsi dolgozók, népművelők, zajszakértők és a környező néhány családi ház lakói. Kiderül, régi panasz közös megbeszélésére, a megoldás keresésére hívta össze a tanács a lakókat. Közeledik ugyanis május elseje, a park nyitása, s a környékbeliek már előre félnek a parkban működő szabadtéri mozi zajától. Nyugalmukat féltik. Megtudom, hogy évek óta húzódó ügy végére szeretnének pontot tenni, megoldást találva.
Természetes, hogy a nyugalomhoz mindenkinek joga van az otthonában. Az is természetes, hogy művelődési intézmények is kellenek; nyári szórakozást biztosító park is. Mert a művelődéshez, szórakozáshoz is mindenkinek joga van. Ügy tűnik. ebben minden jelenlevő egyet is ért. Onnan tudom, hogy természetesen ott maradok, ha már egyszer belebotlottam ebbe a témába. Mondhatom úgy is: talált téma. S nem is akármilyen. Hiszen valószínűleg nem kell bizonygatnom, hogy bár erre a példára ott bukkantam, nemcsak Csepelről van szó. Általában a nyári szabadtéri művelődési intézményekről. Amelyek vannak más kerületekben, más településeken is.
A lakók bizonyos bejáratáthelyezést kérnek, hangfogó falak felszerelését, hasonlókat. Akkor kapom fel a fejem igazán, amikor a tanács egyik képviselője mintegy megígéri, hogy a szombati tánczenei hangversenyeket megszüntetik. A mozi marad, ott más hangszóró-elhelyezést próbálnak és halkabbra veszik a hangot.
A csepeli szabadidő-parkot, a kerületben az egyetlen ilyent, 1971-ben építették, ifjúsági parknak. Tizennégy vállalat, szervezet járult hozzá a létesítéséhez, fiatalok dolgoztak ott társadalmi munkában. Elhangzik az is, hogy kezdetben heti négy zenés est is volt, lett később kettő, majd egy, s most az sem lesz.
A fiatalok akkor vajon hova mennek? Valószínűleg ők is az utcára, a házak elé, amelyek lakói most arra panaszkodnak, hogy a mozi után autók, motorok indítása veri fel őket álmukból, de néhány fiatal még éjjel egykor is ott robog föl és alá bőgő motorokkal.
Egyre inkább észreveszem, ahogy hallgatom a mintegy másfél órán keresztül tartó egyezkedést, hogy kétféle dologról van szó.
Az egyik a park működése, tartalmi munkája.
A másik, amit röviden közrendnek nevezhetek. S jó lenne nem keverni a kettőt.
Sem Csepelen, sem másutt. Azt hiszem, egy kerület csak örülhet annak, ha van egy ilyen szabadidő-parkja, mert jelenlegi gazdasági helyzetünkben újat építeni most, akárhol is, bizony nagyon nehéz. Nem hinném, hogy az a megoldás, ha ugyanaz a tanács, amelyik létesítette annak idején, most kitilt belőle bizonyos formákat, amelyek kimondottan nyáriak és szabadtérre valók.
Az egyéb körülményeket kell rendezni. Az éjszakai motorbőgetőket, utcán italozókat, rendetlenkedőket rendre tanítani. S természetesen a hangszigetelést megoldani. De lehetőleg ne úgy, hogy megszüntetjük a jól bevált, kedvelt szórakozási lehetőségeket, hanem technikailag. S még egy: véletlenül se kérjék számon a népművelőktől azt, amiről és ami ellen nem ők tehetnek. Az ő dolguk a művelődési intézmény működtetése, megfelelő programok szervezése, rendezése. (Ha hagyják nekik.)
De nem ők tehetnek arról, hogy hova építették valamikor a bejáratot, vagy miért nem alakítottak ki elszórtan parkolóhelyeket. S nem az ő dolguk az éjszakai utcai rendbontások megakadályozása; nem is léphetnek fel hatósági közegként.
Gondolom, ez nem is lehet újabb vita tárgya, olyan egyértelmű. Mint ahogy az is, hogy nyári szabadtéri szórakozóhelyek kellenek. S az, hogy nyugalom is kell a házak lakóinak. (Egyébként nekik is kellenek, értük is vannak az ilyen parkok.) Hadd csinálja tehát mindenki a dolgát, s tegye mindenki a kötelességét. A néoművelők szervezzék, csonkítatlanul, a műsorokat; akinek kell, tegyen meg mindent a zajcsökkentésért; akiknek pedig az a dolguk, a közrendet biztosítsák minden erei ükkel és lehetséges eszközzel. Gondolom, akkor mindenki megnyugszik majd, s nem következik újabb, évekig tartó vita, levélváltás, veszekedés, idegeskedés.
Bizonyára máshol is vannak időnként ilyen gondok, a balatoni szabadtéri moziktól. színpadoktól Budáig vagy Szegedig. Ezért mondtam, hogy nemcsak Csepelről van szó. Ugyanakkor ezért is szóltam a csepeli példáról. Hogy ott is, másutt is elgondolkoztassak. Oldják meg, amit kell, mindenütt. de semmiképp a köz- művelődés kárára.
Mátyás István

1983-04-27Népszabadság
A közeli napokban megkezdik előadásaikat a fővárosi kertmozik: a csepeli május elsejétől. Csepelen négyszáz néző foglalhat helyet a széksorokban.

1983-05-11Népsport
A profi (mb. fr)** Csepeli Park.mozi 12—17., 8 (fedett nézőtér)

1983-05-16EstiHírlap
(…) Akkor például nem kell már sokáig várni arra, hogy a pillanatnyilag túl hangos — ezért sokak által bírált — Vasmunkás téri ifjúsági park átminősüljön csendes pihenő-, játszóhellyé, hiszen esti szórakozásra is megfelelő terület lesz a királymajori Duna-parton.
Pálffy Judit

1983-05-25Népszava
A karatézó cobra visszatér (mb. jap.)** Csepeli Parkmozi 26—31., f9 (fedett nézőtér)

1983-06-01MagyarNemzet
Végállomás (mb. NSZK)*** Csepeli Park- mozi 2—7. (fedett nézőtér) este 9.

1983-06-15MagyarNemzet
Őrizetbevétel (mb. fr.)** Csepeli Parkmozi 16—21, nlO, (fedett nézőtér)

1983-06-29EstiHírlap
A Sárkány éve (mb. sz) Csepeli Parkmozi 30—5-ig 9 (fedett nézőtér).

1983-07-11EstiHírlap
CSEPEL: KÉRDÉSEK AZ IFJÚSÁGI PARKRÓL
Hanggátlók között mozi
Mióta park a park (pontosan 1971. július 19-e óta, amióta megnyílt a Csepeli Ifjúsági Park), állandó vitatéma léte a környéken.
Az ott lakók a nyitás óta ellenzik, főleg a nagy zaj miatt. Nemrégiben írtunk arról: a királymajor! Kis- Duna-part kiépítésével valószínű, hogy az Ifjúsági Park, vagy ahogy azóta nevezik, a Szabadidő Park, mentesül a zajos rendezvényektől. Híradásunkra a környéken lakók fellélegeztek, s megnyugodva most már csak aziránt érdeklődnek: mikor várható a számukra örömteli esemény?Kérdésüket továbbítottuk a XXI. kerületi Tanácshoz, ahol Sipos Béláné elnökhelyettes, a Csepeli Szabadidő Parkról ezt- a tájékoztatást adta:
- Az ötezer négyzetméteres park, amely immár 12 éve működik, kezdetben rendszeresen ifjúsági koncerteknek adott helyet. Ezeket az alkalmakat fokozatosan csökkentettük, hogy alkalmazkodjunk az ottlakókhoz. öt évvel ezelőtt a Főmóval kötött szerződés alapján mozit telepítettek a parkba, amely valóban nem volt szerencsés olyan körülmények között, ahogy elképzeltük! Pillanatnyilag ott tartunk, hogy a zajcsökkentő intézkedések egész sorozata után — amelybe beletartozik a palánképítés, a speciális parkrendezés —, a Főmo átszerelte két nagy hang-szóróját kisebbre, amely jelentosen csökken tette — a lakásokban mért szintet figyelembe véve — az addigi lármát.
- A lakókkal legutóbb áprilisban tárgyalt a tanács, a Művelődési Központ, a Park vezetősége, a Főmo és a Budapesti Csendvédelmi Központ munkatársai. Ezt milyen intézkedések követték?
- Kijelöltünk és kialakítottunk egy új parkolót, amelyet majd még tovább bővítünk. Űj kaput is nyitottunk, s ideiglenes hanggátlót helyeztünk el. A végleges megoldás sajnos csak egy-két éven belül várható, mert egyelőre nincs rá pénz. A környék nyugalmát szolgálja az az intézkedés is, hogy tovább csökkentjük a koncertek számát. Kérték, hogy szüntessük meg a Parkmozit, de ezt nem tehetjük meg, mert Csepelnek ezenkívül csak két filmszínháza van.
- Tehát marad?
- A legutóbbi vagyonkimutatás szerint a Csepeli Szabadidő Park négy millió 353 ezer 634 forint értékű. Átköltöztetése olyan anyagi megterhelést jelentene, amelyet nem számítunk reális megoldásnak.
Pálffy Judit

1983-07-13EstiHírlap
Ez igen (mb. am)* Csepeli Parkmozi 14—16. és 18—19., h9 (fedett nézőtér).

1983-07-27EstiHírlap
Georgia barátai (mb. am)* Csepeli Park 28—2. f9 (fedett nézőtér).

1983-08-10MagyarHírlap
Kutya éji dala (m.)** Csepeli Parkmozi 11—ítí. f9 (fedett nézőtér).

1983-08-17PestiMűsor
Augusztus 18-án: az ifjúsági klubház — Csepeli Parkmoziban 16 órakor Üj kenyér bál a Fancsek zenekar közreműködésével.

1983-08-24EstiHírlap
Az utolsó metro (mb. fr.)* Csepeli Parkmozi 25—39. 8 (fedett nézőtér).

1983-09-07EstiHírlap
Az álarcos lovag legendája (mb. am.) Csepeli Park 8—13 f8 (fedett nézőtér)

1984-04-23MagyarNemzet
Sok pénznél jobb a több **. Csepeli Park mozi 1—2, 8.

1984-04-29Népszabadság
Ugyancsak május elsején lesz az első vetítés a Csepeli ifjúsági Parkban levő kertmoziban. Á közönség kényelmét szolgálja, hogy a Főmo a kerületi tanáccsal közösen áthelyeztette a bejáratot, így egyszerűbb lesz a nézőtér megközelítése. Lefestették a vetítőfelületet, s itt is most szerelik a hangszórókat.

1984-06-06EstiHírlap
GYÓNÁS GYILKOSSÁG UTÁN (mb am)** Csepeli Parkmozi 7-én és II—13 h9

1984-06-13Népszava
Altatódat nászágyon (mb. olasz)** Csepeli Park- mazi 14—15. és 17—20., h9.

1984-06-23Film,Szinház,Muzsika
Csepeli Parkmozi: A kicsi kocsi újra száguld (amerikai) 21—22-én és 24—27-ig h9.

1984-07-04Népszava
A szalamandra • Csepeli parkmozi 5 és 9—11-ig 9,

1984-07-18Népszava
Széplány ajándékba (mb. fr.—ol.)* Csepeli Parkmozi h9.

1984-08-11FilmSzinházMuzsika
Csepeli Parkmozi: Halálcsapda (amerikai) 9—10. és 12—15. f9.

1984-08-18FilmSzinházMuzsika
Csepeli Parkmozi: Egy tiszta nő I—II. (francia—angol) 16- án és 20—22. 8.

1985-05-08EstiHírlap
ROCCO ÉS FIVÉREI I—II. (mb ol—fr)* Csepeli Park- mozi 9-én és 12—15. 8

1985-05-29MagyarHírlap
Éden boldog-boldogtalannak*** (mb. francia) Csepeli park- mozi 30—31. és 2—5. h9.

1985-06-05EstiHírlap
A SZAVANNA FIA (mb Ol— ír—NSZK) Csepeli Parkmozi 6—1. és (t—12. 9

1985-06-14EstiHírlap
PROGNÓZIS KONCERT lesz ma délután 6 órától a Csepeli Szabadidő Parkban (XXI., Vasmunkás tér 12.). Közreműködik a TREF, a Vídia és a Torma együttes.

1985-06-26Népszava
Végre vasárnap Csepeli Parkmozi 27—28 és 30—3, 9.

1985-07-10EstiHírlap
ARANYESÖ YUCCÄBAN (mb ol) Csepeli Parkmozi 11-én és 15—17. este n10

1985-07-24Népszava
Androidok lázadása (mb. amerikai)* Csepeli Parkmozi 25—26., és 28—31., 9.

1985-08-03FilmSzinházMuzsika
aug 1-7. Csepeli Parkmozi: Fantom az éjszakában (amerikai) 9.

1985-08-10FilmSzínházMuzsika
Aug 8-14. Csepeli Parkmozi: Törekvő tanerő (francia) h9.

1985-08-17FilmSzínházMuzsika
Aug. 15-21. Csepeli Parkmozi: Nyomás, utána! (olasz) 15-én, 17-én és 19—21-ig f9.

1985-08-24FilmSzínházMuzsika
Aug. 22-28. Csepeli Parkmozi: Nyomás, utána! (olasz) f9.

1985-08-28EstiHírlap
A HÁZIBULI FOLYTATÓDIK (mb fr) Csepeli Parkmozi 8

1985-09-04EstiHírlap
Szeptember 5-11. EGY KICSIT EN, EGY KICSIT TE* (m) Csepeli Park- mozi h8

1985-09-19MagyarNemzet
A Csepeli Szabadidő Park szezonzárö koncertjeit e hónap péntekjein tartja. Szeptember 20-án, délután 15 órától 17 zenekar hangversenyét rendezik meg. amelyen avantgárd, rock- és punk együttesek működnek közre. Szeptember 27-én, délután 17 órától pedig a Tref, a Vidia. a Pardon és a Pokolgép együttes zárja a park nyári programját.

1986-05-16Népszava
A Csepeli Szabadidő Parkban június 14-én Fáraó, 15-én Kaláka,

1986-05-28Népszava
Május 29 – június 4. Popeye (mb. amerikai) Csepeli Parkmozi 29—30. és 1—4. f9.

1986-06-04Népszava
Június 5-11. Popeye (mb. amerikai) Csepeli parkmozi 5—6. és 8—11. 9.

1986-06-11EstiHírlap
Június 12-18. CSEPELI PARKMOZI:
A betörés nagymestere (mb., szín., francia)* K.:
Hogyan házasodtak a kozákok 12-13-án és 16-18-ig r.10.

1986-06-16EstiHírlap
CSEPELI SZABADIDÖ-PARK Cím: XXI. kerület, Vasmunkás tér 6.
Június 15., 15.00 órakor: családi hétvége, családi programok, játékkaszinó, részvételi díj 20 forint.
Június 16., 18.00: XXI. kerület, Vasmunkás tér, Miénk itt a tér koncert, játszóutca, sport.
Június 20., 15.00: XXI. kerület, Vasmunkás Dér, Családi hétvége, részvételi díj 30 forint.

1986-06-18Népszava
Június 19-25. Földrengés (am.)* Csepeli Parkmozi 19-én és 21—25, n10,

1986-06-25MagyarHírlap
Börtön viselt úriember (spanyol)* Csepeli parkmozi 2S—21. és 23—2. n10.

1986-07-09MagyarHírlap
Július 10-16.
Zsaroló zsaruk (mb. francia)* Budai Kertmozi 9. Csepeli Park- mozi 10—11. és 13—18. n10.

1986-07-16MagyarNemzet
Július 17-23.
Csepeli Parkmozi Szamurájháború (japán)* 17—18. és 20—23. 9,

1986-07-23MagyarHírlap
Július 24-30.
Csepeli Parkmozi: Hátsó ablak (mb. amerikai)* 9.

1986-07-31MagyarHírlap
Július 31. - augusztus 6.
Csepeli kertmozi Támadás a Krull bolygó ellen* (mb. amerikai) 31—1. éa 3—6. 9.

1986-08-06MagyarHírlap
Csepeli Parkmozi Végsó megoldás (mb. am.)* 7—8. és 10—13. f9.

1986-08-13MagyarHírlap
Augusztus 14-20.
Tűzvonalban* (mb. amerikai) Csepeli Parkmozi 14—15. és 17—20. f9.

1986-08-19Népszava
Augusztus 21-27.
Szerzetesek géppisztollyal (olasz) Csepeli Parkmozi 21—22. és 24—27. f9.

1986-08-27Népszava
Augusztus 28 – szeptember 3.
Az ember, aki túl sokat tudott (mb. amerikai) Csepeli Parkmozi 28—29. és 31—3. 8.

1986-09-03MagyarNemzet
Szeptember 4-10.
Képvadászok (m.)* Csepeli Park-mozi 4—5. és 7—10. h8,

1986-09-10Népszava
Szeptember 11-17.
A profi** (mb. francia) 11—12. és 14- én h8, Break 1. (amerikai) 15—17. h8.

1986-10-10Népszabadság
Hová visz a gyorsvasút? (...)Megnyugtató, hogy Csepelen jelentős erőfeszítéseket tesznek a kultúra támogatására a vállalatok — köztük a Csepel Művek önállósodott üzemei —, a szakszervezetek és a tanács. De mindez kevés volna, ha maguk a művelődési intézmények nem próbálnának több bevételhez jutni. Újabb és újabb ötletekkel, vállalkozásokkal kísérleteznek. A művelődési otthonok bevétele például megháromszorozódott az utóbbi hat-hét évben.
Most viszont nagy fába vágták a fejszéjüket. Az elavult Csepeli Szabadidő Park átépítését tervezik „tőkéstársak” bevonásával. A park körül garázssort építenének, új szabadtéri színpadot, sportpályákkal, mellette éttermet és ifjúsági szállodát. Szokatlan terv. De talán nem megvalósíthatatlan. (…)

1987-04-29MagyarHírlap
Április 30 – május 6.
A kicsi kocsi legújabb kalandjai (mb. amerikai) Csepeli parkmozi 3—6. f9.

1987-04-29PestiMűsor
CSEPELI SZABADIDŐ PARK (Vasmunkás tér) Május 1-jén, 14.00: Sportműsorok, bábszínház, táncház.

1987-05-06EstiHírlap
Május 7-13.
CSEPELI PARKMOZI: Biztos halál (szín. jap.)* f9.

1987-05-13MagyarHírlap
Május 14-20.
Szépleányok (m.)* IM Csepeli Park- mozi

1987-05-27MagyarHírlap
Május 28 – június 3.
Akit Bulldózernek hívtak (mb. olasz) Csepeli Parkmozi 28-án. h9.
Kincs, ami nincs (mb. olasz) Csepeli Parkmozi 29-én. h9.
Bombajó bokszoló* (mb. olasz) Csepeli Parkmozi 31-én. h9.
Aranyeső Yuccában (mb. olasz) Csepeli Parkmozi 1-jén, h9.
Nyomás, utána* (olasz) Csepeli Parkmozi 2-én, h9.
Nincs kettő négy nélkül (mb. olasz) Csepeli Parkmozi 3-án, h9.

1987-06-03MagyarNemzet
Június 4-10.
Ifjú Frankenstein (am.)* Csepeli Parkmozi 4—5., 7—10. h9,

1987-07-08MagyarNemzet
Július 9-15.
Egy zsaru bőréért (mb. fr.)* Csepeli Parkmozi 9—10. és 12-én 9,
Montreáli bankrablás (mb. fr.)* Csepeli Parkmozi 13—15. 9,

1987-07-15PestiMűsor
CSEPELI SZABADIDŐ PARK (XXI., Vasmunkás tér) — 18-án HAVEROCK (17 óra).

1987-07-17EstiHírlap
Július 16-22.
Csepeli Parkmozi – Rázós futam (mb. szin. Új-zél) 16-án és 20-22-ig, 9.

1987-07-22Népszava
A Bounty* (mb. amerikai) Csepeli parkmozi 23—24. és 26—29. h9.

1987-07-22PestiMűsor
CSEPELI SZABADIDŐ PARK (XXI., Vasmunkás tér) —
25-én FÓKUSZ, STAB, REX CIRCUS (17 óra).
Vasárnap, 26-án: Anna nap. 2-kor: Sport- és kézműves foglalkozások. 5- kor: a Holló együttes műsora. 6- kor: Garden Party.

1987-07-25EstiHírlap
A „Sógorok” Budapesten.
1987. augusztus 1-jén és 2-án 16 Órától a Sógorok (Jugoszlávia) lemezbemutató koncertje lesz a Csepeli Szabadidő Parkban (Vasmunkás tér).
Jegyek még korlátozott számban, 100 Ft-os árban kaphatók a Csepeli Jegyirodában — Rákóczi F. u. 117., a Csepeli Kiubházban — Vasmunkás tér, a Csepeli Park mozi pénztáránál *— Vasmunkás tér.

1987-07-29PestiMűsor
CSEPELI SZABADIDŐ PARK
Szombaton, augusztus 1-jén, este 6 órától: A „Sógorok” Együttes (Jugoszlávia) koncertje.
CSEPELI SZABADIDŐ PARK (XXI., Vasmunkás tér) — l-jén, 2-án SÓGO-ROCK (Jugoszlávia) (18 óra).

1987-07-29MagyarHírlap
Szívfájdalom (mb. amerikai)* Csepeli Parkmozi 30—31., és 2—5., f9.

1987-08-05PestiMűsor
CSEPELI SZABADIDŐ PARK (XXI., Vasmunkás tér) —
8-án „Trash” Metal-fesztivál:
TORMENTOR, DETONATOR, BEYOND, ATOMIC, DRAGONS, VAS MACSKA, NŐSZ, SCOUT (15 óra).

1987-08-12EstiHírlap
CSEPELI PARK Mozi:
Zuhanás közben (szín. magyar)* K.- Játékosok 13—14-én és 17- 18-án.

1987-08-18Népszabadság
Augusztus 20-23.
20-án, Csepeli Szabadidő Park, 2-től este 10-ig: „Üj kenyér” — Családi hétvége. Kézművesműhelyek (aratófonás, kalászbáb, virágbáb), tréfás népi versenyek (lepényevés, lisztfújás stb.). Hagyomány- őrző népi együttasek gálaműsora.

1987-08-19PestiMűsor
CSEPELI SZABADIDŐ PARK (XXI., Vasmunkás tér. Tel.: 347-264)
Csütörtökön, 20-án, du. 2-től:
Családi hétvége — a Csepeli Klubház kézműves műhelvei népművészeti műsor táncházzal.

1987-09-03EstiHírlap
Ismét ,Sógor”-koncert Csepelen 1987. szeptember 5-én. szombaton 18 órától 22 óráig a Sógor együttes (Jugoszlávia) koncertje lesz a Csepeli Szabadidő Parkban (Vasmunkás tér). Jegyek vásárolhatók 100 Ft-os árban: a Csepeli Jegyirodában — Rákóczi F. u. 117., a Csepeli Klubházban — Vasmunkás tér, a Csepeli Parkmozi pénztáránál — Vasmunkás tér (x)

1987-09-16Népszava
A profi** (mb. francia) Csepeli Parkmozi 21—23., f8.

1987-09-23EstiHírlap
CSEPELI PARKMOZI;
Flashdance (szín. am.) 24-25-én 7.
Életben maradni (szín. am.) 27-30-ig 7.

1988-02-16MagyarNemzet
A csepeli ifjúsági park
December 19-i számukban A Vasmunkás tér jövőjéről című olvasólevélre válaszolunk:
a téren e parkot az 1970-es évek elején létesítették. Az évek múlásával elavulttá vált. Ezért 1986-ban a XXI. kerületi Művelődési Központ igazgatóját megbíztuk, hogy dolgozzon ki javaslatot a park korszerűsítésére. Erre nagyszabású terv készült, melyben korszerű szabadidőközpont szerepel. A szabadtéri színpad mellett szálloda és vendéglátóipari létesítmények, szolgáltatóhelyiségek, sportpályák és garázssor is helyet kapott.
A XXI. kerületi tanács vb a tervjavaslatot — döntés előtt — lakossági vitára bocsátotta. A vitában mintegy hetvenen vettek részt Többségük a terv megvalósítása ellen, a park eredeti formában történő visszaállítása mellett foglalt állást.
E fórumot követően 1987. december 8-án a tanács vb-ülés napirendjére került a téma. A tervjavaslat pozitívumait elismerték, de tekintettel kivitelezés bizonytalan anyagi fedezetére és a lakosság negatív véleményére, az elképzelést ebben az időszakban nem tartják megvalósíthatónak.
A vb a témát a következő tervciklusban ismét napirendre tűzi.
A szabadidőpark további romlásának megakadályozása, valamint a környezet rendbehozatala érdekében az 1988. évi kommunista műszak alkalmával kerületünk dolgozóit és lakosait, e területen társadalmi munka végzésére kívánjuk mozgósítani — ebben számítunk a körzetben élők támogatására is.
Kratzl Béláné osztályvezető XXI. kér. tanács

1988-05-04PestiMűsor
XXI. kerületi TANACS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (Bp. XXI., Vénusz u. 2. Tel.: 147-610)
Szombaton, 7-én, de. 9-kor: CSERE-BERE BÖRZE. Helyszín: CSEPELI SZABADIDŐ- PARK.

1988-05-14Népszabadság
Szombaton: Csepeli Szabadidő Park: Családi vursli.

1988-05-18MagyarNemzet
Május 19-25.
Asterix és Cézár ajándéka (mb. fr.) Csepeli Parkmozi f9,

1988-05-25PestiMűsor
Szombaton, 28-án, este 7-kor: Rockkoncert. Helyszín: CSEPELI SZABADIDŐ PARK (XXI., Vasmunkás tér)

1988-06-08EstiHírlap
Június 9-15.
CSEPELI PARKMOZI: Fekete özvegy (mb. szín. am.)* 9-10-én és 12-15-ig 9.

1988-06-15EstiHírlap
CSEPELI PARK MOZI: Szárnyas fejvadász (mb. szín. am.)** 16-17-cn és 19-22 ig 9.

1988-06-29EstiHírlap
CSEPELI PARK MOZI: Gyilkos robotok (szín. Am,)* 30. és 1 jén és 3-6-ig 9.

1988-07-08Népszabadság
Szombat: Csepeli Szabadidő Park 9-től: Lakossági cserebere börze.

1988-07-20EstiHírlap
Július 21-27.
CSEPELI PARK MOZI: Gonosztevők társasága (mb. szín. fr.)* 21-22-én és 24- 27-ig 9.

1988-07-27EstiHírlap
Július 28 – augusztus3.
CSEPELI PARKMOZI: Szökevényvonat (mb szín. am.)** 28-29-én és 31-3-ig 9.

1988-07-29Népszabadság
Szombat: Csepeli Szabadidő Park 6-tól: Magyar Táncház.

1988-08-03EstiHírlap
Augusztus 4-10.
CSEPELI PARKMOZI: A kán dicsősége (mb. szín. bőig. történelmi dráma) 4-5- én és 7-10-ig 9.

1988-08-17Népszava
Augusztus 18-24.
Kellemes húsvéti ünnepeket (mb. francia)* Csepeli Parkmozi 18—19. és 21—24. f9.

1988-08-17PestiMűsor
CSEPELI SZABADIDŐ PARK (Bp. XXI.. Vasmunkás tér. Tel.: 347-303)
Szombaton. 20-án, du. 3-tól: KENYÉR ÜNNEPE. — Este 7-kor: MAGYAR TÁNCHÁZ: BAL élő zenére. Muzsikál: a SZELES BANDA.

1988-08-20MagyarNemzet
A kenyér ünnepe augusztus 20- án, szombaton délután 3 órakor kezdődik a Csepeli Szabadidő Parkban (XXI., Vasmunkás tér.) - sport és játék — tréfás vetélkedők, virágkötés, lisztfúvás, lepényevés.Este 7 órától a Magyar Táncház utcabálján vehetnek részt az érdeklődők.

1988-08-22Népszabadság
Szombat
Csepeli Szabadidő Park 9-től l-i,g: ..Családi vurstli”. Játék és sportvetélkedők, kézműves foglalkozások.

1988-08-26Népszabadság
Csepeli Szabadidő Park 4-től: Black Metal-koncert.

1988-08-31EstiHírlap
Szeptember 1-7.
CSEPELI PARK: Légy bátor és erős! (mb., szín. kanadai)** 1—2-án és 4— 7-ig. 8.

1988-08-31PestiMűsor
SZABADIDŐS LÉTESÍTMÉNYEK (Bp. XXI.. Vasmunkás tér. Tel.: 347-264)
Szombaton, 3-án, de. 9-től: LAKOSSÁGI CSERE-BERE börze. Helyszín: Csepeli Szabadidő Park.

1988-09-02Népszabadság
Szeptember 3., szombat: Csepeli Szabadidő Park, de. '9-től: Cserebere börze.

1988-09-09Népszabadság
Csepeli Szabadidő Park 4-tőJ: Black Metall koncert.

1988-09-16Népszabadság
Szombaton:
Csepeli Szabadidő Park 6-tól: Magyar táncház. Népdalok tanítása, tánctánulás.

1988-09-24Népszabadság
Szombat:
Csepeli Szabadidő Park de. 9- től: Honvédelmi Sportnap.

1989-06-14Népszava
Másnap reggel (mb. am.) Csepeli Parkmozi 15—16. és 18—21. 9,

1989-06-28Népszava
Vérbeli hajsza (am.)* Csepeli Park- mozi 29—30. és 2—5. 9,

1989-07-12MagyarNemzet
Hekus (mb. am.)· Csepeli Parkmozi 13—14. és 16—19. 9,

1989-07-19MagyarHírlap
Kemény fickók (mb. amerikai) Csepeli parkmozi 20—21. és 23—26 . 9.

1989-07-26Népszava
Szuperhekusok (mb. olasz) Csepeli Parkmozi 27—28. és 30—2. 9,

1989-08-09MagyarHírlap
Schimansky kelepcében (mb. NSZK)** Csepeli Parkmozi 10— 11. és 13—16. f9.

1989-08-29Népszabadság
Szüni Dödő mai ajánlata
9—11 ÓRÁIG közlekedési bemutatók, teszt- verseny, kerékpáros és segéd- motoros ügyességi vetélkedő a Csepeli Szabadidő Parkban (Csepel, Vasmunkás tér).

1989-08-30Népszabadság
CSEPELI PARKMOZI: GY1LKOS OPTIKA (mb.. szín. amerikai)* 31-1-ig, 3-6-ig: 8.

1990-05-09PestiMűsor
CSEPELI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (XXL, Vasmunkás tér Tel.:134-7264)
Minden szombaton, du. 6-kor: Az Erdélyi Magyar Ifjúsági Klub disco rendezvénye.

1990-05-30PestiMűsor
CSEPELI KLUBHÁZ (XXI., Vasmunkás tér Tel.:134-7264)
Minden csütörtökön, du. 5-kor: Nyugdíjasok kerti mulatsága a Csepeli Szabadidő Parkban (XXI..Vasmunkástér).

1990-06-06PestiMűsor
CSEPELI KLUBHÁZ (XXI., Vasmunkás tér Tel.:134-7264)
Minden csütörtökön, du. 5-kor: Nyugdíjasok kerti mulatsága a Csepeli Szabadidő Parkban.
Szombaton, 9-én, este 7-kor: Belfegor koncertek a Csepeli Szabadidő Parkban.

1990-07-11PestiMűsor
CSEPELI KLÜBHÁZ (XXI., Vasmunkás tér Tel.:134-7264)
Minden csütörtökön, du. 5-kor: Nyugdíjasok kerti mulatsága a Csepeli Szabadidő Parkban.
Szombaton, 14-én, du. 5-kor: Haverock.
Szombaton, 14-én, este 7-kor: Belfegor koncert a Csepeli Szabadidő Parkban.

1990-07-25PestiMűsor
CSEPELI SZABADIDÓPARK (XXI., Vasmunkástér)
Pénteken, 27-én, de. 9-kor: Mindenki közlekedik.

1990-08-04Kurir
Csepeli Szabadidőpark: Dinnyeünnep. 4-én du. 5-kor

1990-08-15PestiMűsor
CSEPELI KLUBHÁZ (XXL, Vasmunkás tér Tel.:134-7264)
Minden csütörtökön, du. 5-kor: Nyugdíjasok kerti mulatsága a Csepeli Szabadidő Parkban.

1990-08-30Kurir
Csepeli Szabadidő Park: Gyűjtögetők - gombász kirándulás. Reggel 8-kor

1990-09-07Kurír
Csepeli Klubház: Péntek esti randevú. Este7-kor.

1990-09-15Kurir
Csepeli Klubház:
ifjúsági klubdiszkó: 15-én, este 7- kor;
Extázis rockklub: 16-án, este 6-kor.

1990-10-31PestiMűsor
CSEPELI KLUBHÁZ (XXI., Vasmunkás tér Tel.:134-7264)
Minden pénteken, este 7-kor: Extázis rock Klub. Amatőr ifjúsági zenekarok koncertjei.
Minden szombaton, este 7- kor: Agent Klub Disco.
Vasárnap, 4-én, de. 10-tól du. 4 óráig: Kegyeleti nap. Várjuk azokat, akik nem jutván el kedves halottaik sírjához, tiszteletükre meggyújtanák a megemlékezés gyertyáit

1990-12-30Kurir
Csepeli Klubház: A kertvárosi Nyugdíjas Klub vidám szilveszteri mulatsága. 31-én este 10-kor

1991-01-15Népszava
Amikor megszólalt az asztalra tett táska
(…) Bálint Lehel, aki harminc esztendőt töltött a népművelői pályán, láthatóan nem bánkódik amiatt, hogy elhagyta. (…)
Az ember vagy elhülyült, vagy elmenekült. Esétleg bizonyos cinizmussal csinálja tovább. Mert nehogy azt higgye, hogy a népművelők szentéletűek. Engem valósággal hülyének néztek a művészek, hogy nem kall leadniuk a szerződés tíz százalékát. A csepeli ifjúsági park vezetője úgy bukott le, hogy egy zenekarral nem hosszabbította meg a szerződést, s a zenekarvezető egy napon az asztalomra tette a táskáját, amelyben megszólalt a zsarolás magnóra vett bizonyítéka.
... És azt hiszem, ma már nem tudnám csinálni. Senki sem kényszeríthetne arra, hogy a művelődési házban nyulakat tenyésszek, gombát termesszek a pincében vagy a kerámiaműhelyt kiadjam raktárnak. Képtelen volnék „vállalkozni” a kultúrában kultúraellenesen. Mondhatja bárki: Bálint Lehel könnyen beszél, hiszen a pályán kívül yan. És persze oly „elegáns” ez a pálya, hogy most már senki sem kíváncsi sem a véleményére, sem a három évtizedes tapasztalatára.
Kovács Júlia

1991-08-03MagyarNemzet
A Csepeli Szabadidő Parkban (XXL, Vasmunkás tér)
augusztus 7-én 14 órakor: Ezt rakd ki! kavics mozaikkészítés;
augusztus 8-án 14 órakor: énekeljünk együtt!;
augusztus 9-én 14 órakor dinnye-ünnep; dinnyekóstoló, népi gyermekjátékok.

1991-08-10MagyarNemzet
A Csepeli Szabadidő Parkban (XXI., Vasmunkás tér. Megközelíthető hévvel vagy 48-as busszal)
augusztus 15-én Gyere le a Dunára! címmel, 10 órai kezdettel: vízparti növények bemutatása, vízvédelmi bemutató, horgászverseny, papírhajózás, palackposta lesz.

1991-08-24MagyarNemzet
A Csepeli Szabadidő Park (XXL, Vasmunkás tér. Megközelíthető a 69- es, 73-as, 120-as, 130-as autóbusszal) vakáció-búcsúztatót tart:
augusztus 27-én 10 órakor agyagozás, nemezelés, szövés-fonás, üvegfestés; 14 órakor mézeskalács-készítés, gyékényezés lesz.
Augusztus 28-án 10 és 15 órakor: vidámnap.
Augusztus 29-én 10 órakor környezetvédelmi séta és számháború az Újpalotai kiserdőben. Augusztus 30- án 10 órakor: sportnap, foci, futás, tenisz, ping-pong, villámversenyek.

1992-08-28ÚjMagyarország
Csepeli Szabadidőpark: „Dinnyeünnep" - dinnyekóstoló, népi gyermekjátékok, trufaműsor (szó. 14- től)

1993-07-09ÚjMagyarország
Csepeli Klubház: „Gyere le a Dunára!" Term, ismereti barangolás, ind. a klubháztól (p. 10)

1993-08-19ÚjMagyarország
Csepeli Klubház: „Nyárimikulás" -
Szünidei bohóckodás (sze. 15-től),
Dinnyeünnep, trufázás, népi játékok (cs. 10)

1994-05-07MagyarHírlap
Miért halódnak a kerületi ifjúsági parkok?
(…) Hasonló sorsra jutott a csepeli ifjúsági park is, melynek működését anyagi nehézségeik mellett a helybeliek ellenállása tette lehetetlenné. A FOMO kiválásával a mozi is bezárt, így a klubház magára maradt. (…)

1994-07-19MagyarHírlap
Tom Sawyer kalandjai, munkajátékok, kerítésfestés, parkszépítés várja az önként jelentkezőket július 20-án 10 és 12 óra között a csepeli Rákóczi téri parkban.

1994-08-30MagyarHírlap
kedden, 10—12 óráig garden party, táncház és gyermekszínpad zárja a csepeli vakációt a XXI. kerületi Rákóczi téri parkban

1995-07-31MagyarHírlap
Vízparti természetfigyelést, horgászatot és csónakozást szervez a Csepeli Klubház 15-17 óráig. Találkozás a XXI. kerületi Hollandi utca 8. alatt.

1996-08-01PestiMűsor
SÜNI SZÜNI A XXI. kerületi Rákóczi téri parkban
szünidei bohóckodás augusztus 5-én 15 órakor,
grundjátékok augusztus 7-én 10 órakor.

1996-08-08PestiMűsor
SÜNI SZÜNI A XXI. kerületi Rákóczi téri parkban
játszóház augusztus 9-én 10 órakor,
dinnyeünnep augusztus 14- én 10 órakor.

1997-06-30NépszabdságBudapest
Vállalkozó művelődési házak Csepelen
Jóval a második világháború befejezése után, 1964-ben, elsőként a Radnóti Miklós Művelődési Ház épült fel a városiasodó Csepelen. A Radnótit két, hasonló funkciójú intézmény követte, a királyerdei Rideg Sándor Művelődési Ház és a Vasmunkás Téri Klubház és Ifjúsági Park (a mostani Csepeli Rákóczi-kert), s ezek együtt alkották a Csepeli Művelődési Központot, amelyet az akkori tanács tartott fenn. A rendszerváltás ezeket az intézményeket is megérintette: 1993-ban megszűnt a Csepeli Művelődési Központ, s az addig hozzá tartozó kultúrháza- kat az önkormányzat önálló gazdálkodási jogkörrel ruházta fel. A művelődési házak mindegyike saját klubokat, foglalkozásokat, tanfolyamokat szervezett. Több évtizede működik perzsaszőnyegszövő szakkör a királyerdei művelődési házban, társas- és versenytánc-tanfolyam a Radnóti Miklós Művelődési Házban. A nagyobb költséggel járó tömegrendezvények - például a gyereknap vagy az István-nap - szervezését felosztották egymás közt. A működésükhöz szükséges hátteret hetvennyolcvan százalékban az ön- kormányzattól kapták, s a fennmaradó húsz-harminc százalékot a művelődési házak termelték meg maguknak: a főleg a gyerekeket és a nyugdíjasokat megcélzó programjaikat az érintettek szép számmal látogatták.
Április 22-n az intézmények igazgatói olyan határozatot kaptak kézhez, amely megváltoztatta jövőbeli elképzeléseiket a művelődési házakról. Az önkormányzat képviselő-testületének határozata szerint szükségesnek tartják a házak működésének alapvető átalakítását, s egy „vállalkozási célú hasznosítási pályázat” kiírását, a Radnóti Miklós Művelődési Ház, a csepeli Rákóczi- kert, a királyerdei művelődési ház és az Általános Művelődési Központ eredeti funkciójának megtartása mellett.
Az igazgatók reakciója nem maradt el, mivel úgy gondolták, s gondolják a mai napig, hogy a vállalkozás és a közművelés két, egymással össze nem férő dolog. (…)
Június 17-én, az oktatási, közművelődési, ifjúsági és sportbizottság ülésén megszületett a kompromisszum az önkormányzat és az igazgatók közt a pénzforrásokat illetően, de a résztvevők nem tudták elérni a határozat hatályon kívül helyezését.
A döntés június 24-én, az önkormányzati képviselők testületi ülésén megszületett: a pályázatot szeptemberig ki kell írni, s november 30-ig el kell bírálni, hogy 1998. január 1-jétől már az új szempontok szerint működjenek az intézmények.
Feith Bence szerint a szakma megújulására van szükség, Fontos, hogy elméleti tudása mellett a közművelő vállalkozni is tudjon, merjen kockázatot vállalni. - Az én megítélésem szerint ma már az közművelő dolgozik jól, aki járja a lakótelepeket, a kertes házakat és közösségszervező, menedzser tevékenységét fokozza mondja. Elképzelése, hogy a szóban forgó új típusú vállalkozási rendszer működhetne megbízásos alapon vagy alapíthatnak kht.-t. Az alpolgármester szerint erre a döntésre akkor is sor került volna, ha a csepeli önkormányzatnak nincs több mint ötszázmillió forint adóssága. (...)

1997-08-01MagyarHírlap
• Csepeli Rákóczi Kert (XXI. Rákóczi tér, 277-6766) 1-jén Nyári Mikulás.

1998-07-17MagyarHírlap
17-én Kerti koncert a csepeli Rákóczi-kertben (XXL, Rákóczi tér).

1998-07-23PestiMűsor
CSEPELI RÁKÓCZI-KERT (XXL, Rákóczi tér. Tel.: 277-6766)
Szerdán, 29-én, de. 10-kor: Grund- játékok.

1998-08-20PestiMűsor
CSEPELI RÁKÓCZI KERT (XXL, Rákóczi tér. Tel.: 277-6766)
Csütörtökön, 20-án, du. 4-kor: Szent István-ünnep.

1999-06-24PestiMűsor
ROLLS-KONCERT lemezen
A Rolls Frakció a néha tűrt, máskor tiltott zenekarok közé tartozott a nyolcvanas évek elején. Lemeze csak akkor jelenhetett meg, amikor már szinte nem is létezett. A dalok közül néhánynak a Bikini állított emléket feldolgozásaival.
Most pedig előkerült egy régi, 1982-es koncertfelvétel, D. Nagy Lajos, Trunkos András és a többiek zenéjével.
A Csepeli Ifjúsági Parkban rendezett előadást a keverőtechnikus rögzítette, s ezt az anyagot javították fel, hogy kiadhassák CD-n, kazettán, és a régi időkre emlékezve lemezen is.

1999-07-08PestiMűsor
CSEPELI RÁKÓCZI KERT (XXL, Rákóczi tér. Tel.: 277-6766.)
Hétfőn, 12-én, du. 4-kor: csepeli csere-bere-börze.
Kedden, 13-án, du. 4-kor: nyárimikulás, bohóckodás.
Szerdán, 14-én, de. 10-kor: Tom Sawyer-akció.

1999-07-15PestiMűsor
CSEPELI RÁKÓCZI KERT (XXL, Rákóczi tér. Tel.: 277-6766.)
Csütörtökön, 15-én, de. 10- kor: kavics-sziget, kőjátékok.
Pénteken, 16-án, du. 4-kor: zene-tarsoly - a Kárpát Möbiusz kerti koncertje.

1999. 6.számWanted
Múzeum. A Rolls 1982-es Csepeli Ifjúsági Park-beli koncertje jelent meg CD-n a hetekben. A Rolls Frakció a Beatrice feloszlása után az új hullámos zenekarok mellett a legnépszerűbb volt a nyolcvanas évek elején, de klasszikus felállásában szintén nem kapott lemezkiadási lehetőséget, csak később, felhígított változatban, rögtön azután fel is oszlott 1984-ben. D. Nagy Lajos ekkor még csíkos nadrágot viselt, Rolls-jelvényt (nyakba akasztott sípot) Trunkos András ekkor még nem volt Bíró Ica férje, jorgosz pedig nem is álmodott még a Barbaró- ról. Az Egymillió fontos hangjegy című poptévéműsor egy Rolls Frakció-koncert leadása után szűnt meg 1982-ben, miután az október 23-án közvetített adásban az ominózus „állva pisilek, ülve kakálok, tisztesség dolgában elég szarul állok” sorok is elhangzottak. Mivel ez a hírrovat, a lemezkritikát mellőzzük, mindenesetre kortörténeti darab.

2001-06-28PestiMűsor
CSEPELI RÁKÓCZI KERT (XXI, Rákóczi tér. Tel.: 427- 0340):
hétfőn, 2án, de. lOkor: Szüni-kert: Biztonságos vakációt! - közlekedési délelőtt.

2001-07-12PestiMűsor
CSEPELI RÁKÓCZI KERT (XXI, Rákóczi tér. Tel.: 427 0340):
pénteken, 13-án, du. 1-kor: Szüni-kert -
Péntek 13 (babona-nap).

2003-01-06BudapestiNap
Zöldek programja - Kertbarát Kört tartanak január 6-án a Csepeli Rákóczi Kertben (XXL, Rákóczi tér).
Várnak minden kis- és nagykert- tulajdonost, és mindenki mást is, akik felelősséget éreznek a kerület közparkjai és zöldterületei iránt.

2003-03-17BudapestiNap
Civil nap - Csepeli civil szervezetek várnak minden érdeklődőt március 17-én, hétfőn 17 órától a Csepeli Rákóczi Kertben lévő Civil Házba.
Az aktuális kérdések mellett a szervezetek képviselői megbeszélhetik egymással problémáikat, és segíthetik egymás munkáját.

2003-04-11BudapestiNap
Zárva a kert - A népszavazások előkészítése miatt egész nap zárva tart április 11-én, pénteken a Csepeli Rákóczi Kert Szolgáltató és Civil Ház, valamint a park. A reménybeli látogatók szíves megértését kérik.

2003-07-17BudapestiNap
Elbontják a legendás csepeli ifiparkot
Az egykor jobb időket látott Ifjúsági Parkot a Rákóczi Kerthez csatolják, lebontják az elválasztó kerítést, és parkosítják a területet. A megviselt épületek is eltűnnek, külső állapotukból ítélve itt más megoldás már gyakorlatilag nem is születhetett.
A csepeli Rákóczi kert fogadja be a tőszomszédságában lévő egykori ifiparkot. Az Ifjúsági Park közel három évtizeden keresztül szolgálta ki a kerület lakosságát.
Az egykori Vasmunkás téren - a mai Rákóczi téren - mindig zajlott az élet. Itt működött például Csepel első és egyetlen parkmozija. A hangulatos kertben generációk hessegették el maguk körül a gyülekező szúnyogfelhőt - miközben pálcás fagylaltot nyalogattak -, és a legújabb filmeket nézték meg az óriás kivetítőn. Volt itt számtalan kulturális esemény, színházi produkció és megannyi koncert. Fellépett itt többek közt Radics Béla, a magyar Jimmy Hendrix, s ezrek hallgatták a pályája elején tartó Komár Lacit és társait. Ha valaki nem jutott be például az akkor fénykorában lévő EDDA koncértjeire, a kerítésen csimpaszkodva követték figyelemmel Pataky Attilának és csapatának zenélését. Számos gyermek-színjátszó csapat életének első szereplése is az Ifjúsági Parkhoz kötődik.
A park évek óta nem funkcionál már. A környéken lakók közül sokan fellélegeztek, mert azóta esténként, hétvégeken csend uralkodik a kertvárosban. A park épületében egy ideig étterem működött, majd az is megszűnt, a szabadtéri területet pedig belepte a gaz, a színpadot és a hajdan fehér kivetítőt megrágta az idő vasfoga.
A napokban végre megszületett a döntés arról, hogy mi lesz a sorsa az egykor jobb időket látott Ifjúsági Parknak. A határozat szerint a Rákóczi Kerthez csatolják - ami a gyakorlatban az őket elválasztó kerítés lebontását jelenti - és parkosítják a területet. A megviselt épületeket pedig lebontják, állapotukból ítélve itt más megoldás már gyakorlatilag nem is születhetett. A Rákóczi Kert tehát a volt ifipark területével még nagyobb lesz, így a kertváros újabb zöld területtel bővül.

2003-07-19BudapestiNap
Carson Kupa modellautó-versenyt rendeznek ma 10 órától a Csepeli Rákóczi Kertben. A bajnokság tizenhat futamból áll, ebből a legjobb tizenhárom kerül értékelésre.

2003-07-29BudapestiNap
Traccsparti - Kötetlen eszmecserére hívják a beszélgetni vágyókat szerdánként 10 órától. Aki szeretné megosztani másokkal a véleményét, azt várják holnap is a Csepeli Rákóczi Kertbe (XXL, Rákóczi tér).

2006. 2. szám ÚjIfjúságiSzemle
Diósi Pál: Intézményesítés, uniformizálás, funkcióvesztés az ifjúsági klubokban
(...)1971 nyarán, három éves helybeli klubvezetést követően, a frissen átadott csepeli ifjúsági parkot vezettem. A gyorsan létrehozott parkot Ribánszky Róbert helyi párttitkár álmodta meg és vará- zsoltatta egy kertvárosi környezetbe. A környék lakói többnyire két-három műszakban dolgozó gyári munkások, vagy családi házaik kertjét gondozó nyugdíjasok voltak. A szinte zajvédelem nélküli szórakozóhely heti öt este fogadta a Korong, a Ferm, a Gézáról és más zenekarok fellépéseire érkező hat-nyolcszáz látogatóját. Záráskor a zene, a tánc és a sör együttes élményétől felhangolt közönség ellepte a környező mellékutcákat.
Néhány nap elteltével a szomszédvárból, Pesterzsébetről átvezényelt kollegákkal megerősített rendőri készültség várta a hazafelé igyekvőket és válogatás nélkül alaposan helybenhagytak néhány tucatnyi vendéget. Utólag a kerítéseken átpisilő és más vandálok elleni fellépésként magyarázták az akciót, amit állítólag a lakossági panasztelefonok alapján határoztak el. A recept és az indoklás a Budai Ifjúsági Parkból ismerős volt. Azt senki sem magyarázta, hogy honnan lehetett tudni, melyik kerítésnél kell a magukról elfelejtkező fiatalokra várni. Nekem mindenesetre egyetlen embert kellett az egész szezonban végképp elzavarnom, egy holtrészeg rendezőt, akiért már másnap felemelték a szavukat a kerületi KISZ- vezetők.
A park a következő szezonban már sörkertként is működött, mondván ettől jobban elfogadják a környékbeliek az ifjúsági szórakozóhelyet. De ezt már nem vártam meg Csepelen. (…)

2017-01-07 beatkorszak.blog.hu
Csepelen is szólt a beat! - interjú Mann Tiborral
Mann Tibor, a legendás szervező 1946-ban született, abban az évben, amikor a hazai rock-élgárdából Koncz Zsuzsa, Nagy Feró, Bródy János, Frenreisz Károly, Tolcsvay Béla, vagy Mann középiskolai társa, Demjén Ferenc. Rajongóként került a szakmába, aztán hamar felfigyeltek szervező tehetségére. 1971 és 1972-ben a Citadella Bár szervezőjeként, aztán 1978-ig a Csepeli Ifjúsági Park igazgatójaként Mann olyan meghatározó magyar zenekarok első lépéseit segítette, mint a Locomotiv GT, a Taurus Ex-T és a Skorpió.
Rozsonits Tamás: Az 1960-as évek végén pezsgő klubélet jellemezte Budapestet. Ti hova jártatok?
Mann Tibor: Voltak a gyári klubok, mint a Bosch az Illéssel, vagy a Danuvia és a Láng. Ha a Gammának lett volna akkora terme, mi is indíthattunk volna ilyesmit, de a Gamma mellett ott állt az FMH. A Gumigyárban játszott a Gemini, a Mérleg utcában a Liversing, és voltak ugye egyetemi klubok is. Nem nagyon értem rá más helyekre járni, mert amikor nagyon beindult a Citadella bár, megkértek, hogy a nagytermeket is próbáljam kiadni. Hívtam a Geminit, a Hungariát, a Neotont – még Balázs Fecóval –, ezek az estek nagyon nagy sikerrel működtek. Aztán történt egy érdekes esemény, ami nagy fordulatot jelentett az életemben. Egy Gemini-est után megkeresett a Metro együttes volt dobosa, Brunner Győző és azt mondta, ők most alapítanak egy új zenekart és szeretné, ha a Citadella Klubban szerveznék nekik egy szakmai bemutatót. Meghívott a próbájukra és ott a legnagyobb meglepetésemre Radics Bélával is találkoztam, akit a Fiatal Művészek Klubjából már korábbról ismertem. Ott volt még Balázs Fecó, Som Lajos és Brunner Győző, természetesen. A Taurus együttes. Megszerveztem a szakmai bemutatót, elküldtem a meghívókat az újságoknak, TV-nek, rádiónak, a KISZ- és pártbizottságoknak, valamint az ORI-nak.
Rozsonits Tamás: Honnan tudtad a címeket? Kinézted a telefonkönyvből és a lapok impresszumából?
Mann Tibor: Igen, ez pont így történt! Az esemény napján hatalmas felhajtás volt, mert nyolcvanan fértek be és kétszázan álltak sorba az ajtó előtt. A rajongók is megneszelték valahogyan, hogy itt valami fontos van készülőben.
Rozsonits Tamás: Nyilvános esemény volt?
Mann Tibor: Így végül az lett. Én voltam a moderátor, bemutattam a tagokat külön-külön, ők eljátszottak három számot, a Kőfalakat, a Zöld csillagot és a Szólíts meg vándort, hatalmas vastaps, aztán az újságírók ellepték a zenekart. Velem akkor már senki nem foglalkozott, de megszólított egy öltönyös úr, bemutatkozott, hogy ő Bálinth Lehel, a csepeli Radnóti Miklós Művelődési Központ igazgatója. Kérdezte, válthatnánk-e pár szót? Az asztalukhoz invitált, bemutatott a társaságnak és elmondta, hogy a KISZ KB-tól kapta az információt, hogy ismerjen meg engem és most meggyőződött a képességeimről, nem köntörfalazott, kereken megkérdezte, hogy elvállalnám-e a Csepeli Ifjúsági Park vezetését. De még előtte történt, hogy a Locomotiv GT30 első koncertjeit is én szerveztem.
Rozsonits Tamás: Az hogyan történt?
Mann Tibor: Az ORI-büfében odalépett hozzám Frenreisz Karesz és a fülembe súgta: „Tibikém, van egy hírem, megalapítottuk az első magyar szupergruppot!” A VII. kerületi KISZ-bizottság első emeleti nagytermében próbáltak és meghívtak engem is. Ismertem őket persze különkülön az előző zenekaraikból. Ott bóklászott már akkor körülöttük Karácsony James is, aki még a Ferm zenekarban játszott. Szóval az egyik próbán megbeszéltük, hogy a kerületi KISZ bizottságon keresztül meg tudjuk szerezni a Budai Parkszínpadot ingyen. A plakátozást is rám bízták, azóta őrzöm az akkor kézzel írott változatot, ami alapján a nyomdai készült. A jegyárusítást is én szerveztem. De vissza Csepelhez. Már ott dolgoztam, de minden este lejártam az Erzsébet sörözőbe, a Wesselényi és a Király utca között, szemben a Royal Park Hotellal. Meg a Kis Royalba és az Ádám sörözőbe, a Népköztársaság útjára, nagyon finom tatárbifszteket lehetett ott kapni. Oda jártak a roadok is. Tőlük minden hírt előbb megtudtam, mint a zenészek. Nagyon sok sört megittam velük, hogy minden titkot kifecsegjenek, amivel soha nem éltem vissza.

Válogatta, összeállította, és publikálásra előkészítette: Bárány Tibor