Esemény

A Weiss Manfréd család felújított síremléke

A Fiumei úti, közel 50 hektáros nemzeti sírkert délkeleti sarkánál - területének közel egytizedét körbe záró -, komor fal foglalja magába a régi, Salgótarjáni Utcai Zsidó Temetőt.
A temető térképe a XIX. században és jelenleg
A XIX. század folyamán a hazai zsidóság emancipációjának bővülése, asszimilációjának kiterjedése
számuknak növekedését, az élet számos területén súlyuk, befolyásuk gyors emelkedését váltotta ki.
Az 1867-es kiegyezés, majd a testvérvárosok egyesülése ezt a folyamatot erősítette, felgyorsította.